Medicininis auditas apibrėžiamas kaip kokybės gerinimo procesas, kuriuo siekiama pagerinti pacientų priežiūrą ir rezultatus sistemingai peržiūrint priežiūrą pagal aiškius kriterijus ir įgyvendinant pokyčius. 

Paprasčiau tariant, medicininis auditas – tai metodas, leidžiantis palyginti tai, kas iš tikrųjų vyksta klinikinėje praktikoje, su sutartais standartais ar gairėmis. Audito kriterijai turėtų būti pagrįsti aukštos kokybės klinikiniais tyrimais. 

Medicininis auditas yra cikliškas procesas. Pagrindiniai proceso komponentai yra šie:

  • Aiškių praktikos standartų ar kriterijų nustatymas;
  • Faktinės veiklos vertinimas pagal iš anksto nustatytus kriterijus;
  • Veiklos rezultatų peržiūra, pagrįsta matavimais;
  • Susitarimas dėl to, ką reikia tobulinti (jei reikia);
  • Veiksmai, kurių imamasi siekiant įgyvendinti sutartus patobulinimus;
  • Pakartotinis faktinių rezultatų matavimas, siekiant patvirtinti pagerėjimą (arba ne).

Standartai arba kriterijai (audito proceso pagrindas) turi būti parengti remiantis įrodymais, gautais atlikus aukštos kokybės klinikinius tyrimus. Tai reiškia, kad, jei laikomasi standartų ir kriterijų, praktika bus grindžiama įrodymais pagrįstu priežiūros procesu.

Medicininio audito procesas gali būti naudojamas priežiūros kokybei apibūdinti, vertinant, ar laikomasi aukštos kokybės klinikinių gairių rekomendacijų. Šiuo atveju gairės rekomendacijos yra pagrindas kriterijams, pagal kuriuos vertinama klinikinė praktika. Vertinimas, ar praktika pagrįsta įrodymais, glaudžiai susijęs su veiklos rezultatų vertinimu. Veiklos matavimas reiškia faktinės klinikinės praktikos matavimą ir jos lyginimą su pageidaujama klinikine praktika. Veiklos matavimo tikslas – surinkti minimalų informacijos kiekį, reikalingą nustatyti, kaip gerai sveikatos priežiūros specialistai atlieka savo darbą ir ar praktiką galima tobulinti.

Prieš pradedant taikyti intervencines priemones, skirtas veiklai gerinti, dažnai svarbu įvertinti pradinį veiklos lygį. Tai padeda:

  • Įvertinkite problemos mastą. Žemas pradinis veiklos lygis rodo, kad yra daug galimybių tobulėti, o aukštas pradinis veiklos lygis rodo, kad yra mažai galimybių tobulėti;
  • Nustatykite praktikos modelius ir juos lemiančius veiksnius; šiuos veiksnius galite panaudoti pritaikydami intervenciją;
  • Naudokite matavimus kaip intervencijos, apimančios grįžtamąjį ryšį, dalį;
  • Įvertinkite intervencijos poveikį, lygindami rezultatus prieš intervenciją (pradinį lygį) ir po jos.

Didžiausią poveikį pacientams turės tos organizacijos, kuriose vyrauja nuolatinio tobulėjimo kultūra ir noras keistis.