Darbo sutartis su studentais. Ką būtina žinoti?

Darbo sutartis su studentais. Ką būtina žinoti?

Lietuvoje pastebima pozityvi praktika – vis dažniau darbo sutartis sudaroma su studentais. Veikiausiai to priežastys gali būti bent kelios:

  • Noras augintis specialistus,
  • Tinkamų įgūdžių turinčių darbuotojų trūkumas,
  • Mažesni kaštai.

Dėl gausėjančio studentų įdarbinimo kyla vis daugiau klausimų apie tai, kuo jų darbo sutartis skiriasi nuo įprastos sutarties. Nors pati darbo sutartis neturi esminių skirtumų, tačiau pagal darbo kodeksą studentams priklauso tam tikros išlygos, todėl pasidalinsime keliomis svarbiausiomis pastabomis.

Mokymosi atostogos

Kiekvienoje įmonėje buhalterė rūpinasi teisinga personalo atostogų apskaita. Įdarbinus studentus darbdavys turi žinoti, jog prie kasmetinių atostogų jiems papildomai priklauso ir mokymosi atostogos. Darbo sutartis negali apriboti darbo kodekse numatytų teisių, todėl būtina su šiomis studentų privilegijomis susipažinti iš anksto.

Studentas, kuriam švietimo įstaiga išduoda pažymą, nepriklausomai, kokia yra jo darbo sutartis turi šias papildomas mokymosi atostogų dienas:

Atostogų forma Atostogų laikotarpis
Periodiniai egzaminai 3 kalendorinės dienos skiriamos kiekvienam egzaminui pasiruošti ir laikyti
Įskaita 2 kalendorinės dienos skiriamos kiekvienai įskaitai
Laboratoriniai darbai Tvarkaraštyje numatytą dienų kiekį
Bakalauro, magistro darbas, daktaro disertacija, meno projektas 30 kalendorinių dienų
Valstybiniai egzaminai Po 6 kalendorines dienas kiekvienam egzaminui

Svarbu pastebėti, jog darbdavys neprivalo suteikti laisvadienių, jog studentas galėtų dalyvauti paskaitose.

Atlygis už mokymosi atostogas

Sužinojus, kiek studentams privalu suteikti laisvadienių, skirtų mokymuisi, tikriausiai kyla klausimas, kas už šias dienas sumoka? Už mokymuisi skirtas atostogas, kurios trunka iki 10 darbo dienų per vienerius darbo metus darbdavys darbuotojui turi sumokėti ne mažesnį nei pusės vidutinio jo darbo užmokesčio. Tačiau ši sąlyga galioja tik tuo atveju, jei darbo sutartis su darbdaviu trunka ilgiau nei 5 metus.

Pastaroji pastaba tikrai pakeičia atlygio perspektyvą. Šiuo atveju peršasi išvada, jog į mokymosi atostogų atlygį pretenduoja magistro ar doktorantūros studentai, kurie jau turi ilgametę darbo sutartį su darbdaviais. Kodėl? Labai tikėtina, kad bakalauro studentų darbo sutarties trukmė neviršys 5 metų.

Darbo rėžimas

Bendru studento ir darbdavio sutarimu, darbo sutartis gali numatyti įvarius darbo laiko režimus. T.y. studentas, siekdamas derinti darbą ir studijas gali prašyti darbdavio, jog jis suteiktų jam individualų darbų grafiką. Taigi, studento darbo sutartis gali numatyti individualiai pritaikytą darbo rėžimą.

PSD įmokos

Kiekvienas studentas yra valstybės lėšomis apdraustas PSD draudimu, todėl darbdavys yra atleidžiamas nuo šios prievolės.

Taigi, nors esminiai darbo sutarties principai su studentais išlieka tie patys, tačiau šis statusas jiems suteikia ir išimčių, kurias būtina žinoti prieš pradedant darbo santykius.