Spausdinti

Vystomojo bendradarbiavimo prioritetai

2017-2018 m. vystomojo bendradarbiavimo su Ukraina sritys:

  • administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas skatinant europinę integraciją;
  • regionų vystymasis stiprinant savivaldos institucijų ir vietos bendruomenių partnerystę;
  • švietimas;
  • sveikatos apsauga;
  • pilietinės visuomenės stiprinimas, jaunimo iniciatyvų skatinimas, lyčių lygybės užtikrinimas ir parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui;
  • gebėjimų stiprinimas istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo srityje;
  • ekonominis ir socialinis vystymasis;
  • parama priverstinai perkeltiems asmenims šalies viduje.