Statistika

Lietuvos oficiali parama vystymuisi (2004 – 2016 m.; mln. Eur):

2015 m. Lietuvos skirta oficiali parama vystymuisi (OPV) sudarė virš 43,7 mln. eurų (0,12 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP). Daugiašalė parama sudarė 35,4 mln. eurų (81 proc.), dvišalė - 8,3 mln. eurų (19 proc.). Didžioji dalis Lietuvos OPV, virš 29,15 mln. eurų, buvo skirta įmokoms į Europos plėtros fondą ir daliai įnašo į bendrąjį Europos Sąjungos biudžetą ES išorės politikai įgyvendinti. Dvišalė parama skirta Rytų partnerystės ir kitoms šalims (Palestinai, Afganistanui), įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) paramos gavėjų sąrašą.

Humanitarinės pagalbos 2015 m. Lietuva skyrė už daugiau kaip 0,6 mln. eurų. Beveik 0,4 mln. eurų paramos teko Ukrainai. Humanitarinė pagalba taip pat buvo skirta Sirijos pabėgėliams, nuo didelės humanitarinės krizės kenčiančiam Jemenui, kovai su Ebolos virusu ir nuo stichinių nelaimių nukentėjusiems Malavyje, Nepale, Gruzijoje, Etiopijoje. Kartu buvo sumokėti savanoriški įnašai į JT centrinio reagavimo į ekstremalias situacijas fondą, JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui.

Lietuva, 2004 m. tapusi ES nare, įsipareigojo teikti OPV. 2005 m. gegužės 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose buvo numatyta, kad ES valstybės narės (VN), įstojusios į ES po 2004 m., iki 2015 m. OPV skirs ne mažiau kaip 0,33 proc. BNP, o šalys, kurios ES VN tapo iki 2004 m. – 0,7 proc. BNP. Kadangi 2015 m. tik penkios ES VN tuos įsipareigojimus įgyvendino, 2015 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadose, įsipareigojimų įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki 2030 m.

OPV – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų skiriama parama ir humanitarinė pagalba šalims paramos gavėjoms, esančioms EBPO paramos gavėjų sąraše. Remiantis Europos Komisijos pateikta statistika 2015 m. ES VN ir ES institucijų OPV padidėjo 15 proc. ir sudarė 68 mlrd. eurų (0,47 proc. BNP). ES - didžiausia paramos besivystančioms šalims teikėja pasaulyje. Informaciją apie šalies OPV Lietuva kasmet teikia EBPO Paramos vystymuisi komitetui.