Statistika

Oficiali parama vystymuisi (OPV) – tai iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojama parama ir humanitarinė pagalba besivystančioms valstybėms ir teritorijoms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) OPV gavėjų sąrašą.

Tapusi ES nare Lietuva įsipareigojo teikti paramą vystymuisi ir ilgalaikėje perspektyvoje (iki 2030 m.) jai skirti ne mažiau 0.33 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP).

Prioritetinės Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo geografinės kryptys – Rytų Europos regionas, migracijos kilmės ir tranzito šalys. Dvišalė parama pirmiausia teikiama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai – ES Rytų partnerystės valstybėms, pasirašiusioms su ES asociacijos susitarimus.

Humanitarinė pagalba teikiama atsiliepiant į gautus prašymus ir paskelbtus tarptautinius kreipimusis, lėšas pervedant JT Vaikų fondui (UNICEF), Tarptautinei migracijos organizacijai (IMO), Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui (ICRC), JT Centrinio reagavimo į ekstremalias situacijas fondui (CERF), JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR), Pasaulinei maisto programai (WFP) ir kitoms organizacijoms.

 

Lietuvos oficiali parama vystymuisi (2004 – 2019 m.; mln. Eur):