Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2016.12.06 / Atnaujinta: 2016.12.06 17:00

Užsienio reikalų ministerijoje diskutuota kaip Lietuva gali prisidėti įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus paramą gaunančiose šalyse

2016 m. gruodžio 6 d. Užsienio reikalų ministerijoje įvyko tradicinė metinius rezultatus apibendrinanti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo konferencija. Šių metų konferencijos tema - Darnaus vystymosi tikslai iki 2030 m.: Lietuvos indėlis ir atsakomybė.

Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento direktorė Violeta Motulaitė savo sveikinimo kalboje apžvelgė vystomojo bendradarbiavimo prioritetus 2017-2019 metams ir pakeitimus Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo teisinė bazėje, kurie įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

„Tobulindami vystomojo bendradarbiavimo teisinę bazę, siekiame atverti galimybes aktyvesniam visų veikėjų įsitraukimui į vystomojo bendradarbiavimo veiklas. Siekiame užtikrinti įgyvendinamų veiklų efektyvumą, skaidrumą, geresnį planavimą, koordinavimą, Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą. Taip pat stipriname esamas partnerystes ir kuriame naujas, informuojame Lietuvos visuomenę ir telkiame jos paramą iškeltiems tikslams pasiekti“, - sakė V.Motulaitė.

Renginyje dalyvavę vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdytojai pristatė per metus nuveiktus darbus ir įgyvendintų vystomojo bendradarbiavimo projektų rezultatus, dalinosi patirtimi, sėkmės istorijomis ir įžvalgomis kaip užtikrinti veiklų tęstinumą. Diskusijose buvo ieškoma atsakymų į klausimus, kaip prisidedame prie kokybiško švietimo Lietuvos paramą gaunančiose šalyse užtikrinimo ir ar šalims partnerėms perduodama Lietuvos patirtis kuriant demokratines, atsakingas ir stiprias institucijas yra veiksminga.

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas pristatė savivaldybės paramos Ukrainos vaikams iniciatyvas, kurios svariai papildo Lietuvos valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės teikiamą pagalbą Ukrainai. Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos vykdančioji direktorė Rūta Avulytė Jelagė pasidalino informacija apie Lietuvos nevyriausybinių organizacijų veiklą siekiant supažindinti visuomenę su darnaus vystymosi tikslais iki 2030 metų ir skatinant Lietuvos piliečius įsitraukti į savanoriškas vystomojo bendradarbiavimo veiklas.

Po konferencijos vyko neformalios apskritų stalų diskusijos su projektų vykdytojais ir šalims partnerėms paramą teikiančių Lietuvos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, kurie ypač akcentavo Lietuvos ambasadų darbuotojų teikiamą informaciją įvairiais klausimais ir pagalbą sprendžiant problemas, su kuriomis susiduriama įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo veiklas šalyse partnerėse. Dalyviai sutarė toliau skatinti tarpusavio dialogą bei ieškoti efektyvesnių informacijos sklaidos ir veiklų koordinavimo priemonių.

Nuotraukos iš susitikimo galite rasti URM Flickr paskyroje.