Spausdinti

Bendradarbiavimas su Gruzija (Sakartvelu)

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

2005 – 2018 metais Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis Sakartvele finansavo 188 projektų už daugiau nei 1,9 mln. eurų šiose srityse: parama regionų vystymuisi, pilietinės visuomenės, demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimas, parama euro-integraciniams procesams, institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas ir ekonominis ir socialinis vystymasis.

Sakartvele Lietuva taip pat dalyvauja ES Dvynių programos ir kituose europiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose. 2007 – 2018 metais Sakartvele buvo skelbti 36 kvietimai ES Dvynių programos paraiškoms teikti. Lietuvos institucijos dalyvavo 13 ES Dvynių projektų atrankų, iš jų laimėjo 6 projektus už bendrą 7,24 mln. eurų sumą.

Lietuva yra pasirengusi toliau teikti paramą Sakartvelui stiprinant administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinant reformas, susijusias su ES-Sakartvelo Asociacijos susitarimu, dalinantis patirtimi, rengiant mokymus ir teisines konsultacijas. Sieksime, kad dvišalis bendradarbiavimas toliau prisidėtų prie demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimo skatinant europinę ir euroatlantinę integraciją, socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimo, lygių galimybių įtvirtinimo, žemės ūkio vystymo, klimato kaitos ir aplinkosaugos gerinimo.

Dokumentai