Spausdinti

Bendradarbiavimas su Azerbaidžanu

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Azerbaidžanas yra viena iš šešių Europos Sąjungos Rytų Partnerystės šalių. Rytų Partnerystė – ES iniciatyva, kurios pagalba ES derina savo strateginius, ekonominius, vizų ir kitus santykius su savo rytinėmis kaimynėmis.

ES – Azerbaidžano santykiai pagrįsti 1999 m. sudarytu ES – Azerbaidžano partnerystės susitarimu. Šiuo metu ES su Azerbaidžanu derina naują teisiškai įpareigojantį susitarimą.

2004–2018 metais Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija Azerbaidžane įgyvendino 10 dvišalių ir 5 regioninius projektus, kuriems iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos buvo skirta virš 154 tūkst. Eur. 

Lietuvos institucijų paramą per ES Dvynių programą Azerbaidžanas pasitelkia jau aštuntą kartą. Lietuva šioje ES programoje ekspertinę paramą teikia nuo 2004 m. dalijantis parlamentų kovos su korupcija patirtimi, vėliau stiprino Azerbaidžano radiacinės saugos infrastruktūrą, Kultūros ir turizmo ministerijos Turizmo departamento gebėjimus. 2017 m. laimėti du projektai: parama stiprinant aukštojo mokslo sistemai ir diegiant privalomo sveikatos draudimo sistemą.