Spausdinti

ES Dvynių projektai Ukrainoje

2008-2016 Lietuvos institucijos Ukrainoje dalyvavo 17 ES Dvynių projektų atrankų. Iš viso laimėta 10 Dvynių projektų:

 • 2010 m. Prancūzija-Lietuva (Vyriausiasis administracinis teismas; įgyvendintas 2011-2013 m.);
 • 2013 m. Olandija-Vokietija-Lietuva „Pagalba atvirai ir skaidriai žemės ūkio paskirties žemės rinkos plėtrai Ukrainoje“, LR Žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba, įgyvendinamas 2014-2015 m.);
 • 2014 m. Lenkija-Vokietija-Lietuva „Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai stiprinti komercinių kelių transporto saugos standartus“, LR Susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija; įgyvendinamas 2014-2016 m.);
 • 2015 m. Vokietija-Lenkija-Lietuva „Parama Ukrainos valstybinei mokesčių tarnybai stiprinant Valstybės sienos apsaugos tarnybos postus muitų klausimais“, Muitinės departamentas, nuo 2015 m. spalio iki 2017 m.
 • 2015 m. Lietuva-Italija „Parama įgyvendinant sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės įsipareigojimus pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą“, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, pradžia - 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. Vokietija-Lietuva „Ukrainos antimonopolinio komiteto institucinių gebėjimų stiprinimas atliekant rinkos tyrimus ir suderinant Ukrainos konkurencijos įstatymą su ES standartais“. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba padės Ukrainai gerinti konkurencijos politikos skaidrumą ir jos įgyvendinimo veiksmingumą.
 • 2016 m. Vokietija-Lietuva-Lenkija „Parama Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybai naudojant informacinių technologijų sprendimus kelionės dokumentų patikroje ir identifikuojant vogtas motorines transporto priemones“. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos Sienos kontrolės organizavimo valdybos šiame dvejų metų trukmės projekte pagrindinį dėmesį skirs nelegalios migracijos užkardymo ir klastotų dokumentų nustatymo klausimams.
 • 2016 m. Ispanija-Lietuva „Parama Ukrainos infrastruktūros ministerijai kuriant sąlygas taikyti Europos geležinkelio transporto paslaugų rinkos modelį“. Lietuvos valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su partneriais iš Ispanijos dvejus metus bendradarbiaus su Ukrainos infrastruktūros ministerija kuriant konkurencingą geležinkelio rinką pagal ES standartus.
 • 2016 m. Lietuva-Austrija „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“. Vadovaujami Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto, projekte dirbs žymiausi Lietuvos teisės mokslo ir praktikos ekspertai iš Lietuvos teisės instituto, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos bei Vilniaus universiteto teisės fakulteto.
 • 2016 m. Latvija-Vokietija-Lietuva „Ukrainos teisės aktų augalų apsaugos produktų ir augalų sveikatos srityje derinimas su ES bei susijusių kontrolės ir laboratorinių paslaugų stiprinimas“. Lietuvos valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos bei Latvijos ir Vokietijos ekspertai tobulins kontrolės ir laboratorinių tyrimų sistemas, padės kolegoms Ukrainoje kurti teisinius pagrindus, kad pagal ES standartus būtų užtikrintas augalų apsaugos produktų naudojimas.

Lietuvos ekspertai dalyvauja kitų šalių įgyvendinamuose Dvynių projektuose:

 • Danijos ir Prancūzijos Dvynių projekte Ukrainoje 2013-2015 m. dalyvavo 8 Lietuvos Statistikos departamento ekspertai.
 • Vokietijos, Prancūzijos ir Latvijos Dvynių projekte 2012-2014 m. dalyvavo 6 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ekspertai  („Pagalba Ukrainai, priartinant fitosanitarijos teisinę bazę ir fitosanitarinių reikalavimų įgyvendinimą prie Europos standartų“).
 • 2015-2017 m. Ispanijos, Lenkijos ir Prancūzijos projekte „Parama Ukrainoje gerinant daugiarūšių pavojingų krovinių gabenimo saugą“ dalyvauja 2 Valstybinės geležinkelių inspekcijos ekspertai.