Spausdinti

Bendradarbiavimas su Ukraina

Ukraina išlieka prioritetinė Lietuvos partnerė vystomojo bendradarbiavimo politikos darbotvarkėje.

Atsižvelgdama į Ukrainos poreikius, Lietuva nuosekliai tęsia gerosios patirties perdavimą, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos susitarimą (AA/DCFTA), teikia paramą nuo Krymo aneksijos ir konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems Ukrainos piliečiams, remia valstybės institucijų gebėjimų stiprinimą, švietimo reformų vykdymą ir verslumo skatinimą. Lietuvos ekspertai perduoda patirtįkovos su korupcija, sveikatos apsaugos, energetikos, teismų, mokesčių, paveldo apsaugos ir registrų kūrimo srityse.

Lietuvos parama Ukrainai2014-2018 m. iš viso sudarė 11,48 milijonų eurų.

2018 m. iš VBPD programos projektams Ukrainoje skirta 586 tūkst. EUR, įgyvendinti 23 dvišaliai ir 5 regioniniai projektai.

2019 m. pradedamas 1 milijono EUR vertės projektas “Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos mokyklos Nr. 2 įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui”, kurį įgyvendina Centrinė projektų valdymo agentūra su partneriais. Atsižvelgiant į ilgalaikę Lietuvos paramą švietimo sektoriui Rytų Ukrainoje, projekto tikslas yra sukurti šiuolaikinį mokymo centrą, kuris taptų kompleksiniu pavyzdžiu savo infrastruktūra, įranga ir švietimo proceso organizavimu ir pasitarnautų kaip viso regiono pilotinis Ukrainos mokyklos reformos projektas ir švietimo patirties sklaidos centras. Lietuvos pusė siekia užsitikrinti tinkamą Ukrainos pusės paramą šio projekto sklandžiam įgyvendinimui.

2019 m. pirmoje pusėje Lietuvos institucijos baigė įgyvendinti tris ES Dvynių projektus Ukrainoje, skirtus institucinių gebėjimų stiprinimui ir Asociacijos sutarties įgyvendinimui žmogaus teisių, konkurencijos ir augalų apsaugos srityse.

Centrinė projektų valdymo agentūra su partneriais pradeda įgyvendinti Europos Komisijos projektą„Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje. Centrinė projektų valdymo agentūra atsakinga už dviejų programos komponentų įgyvendinimą: "Mokesčių surinkimo gerinimas" (Revenue mobilisation) bei „Horizontaliosios funkcijos ir valdymas“ (Horizontal functions and management), kurių biudžetas yra 29,5 mln. EUR. Projekte dalyvauja LR finansų ministerija, Muitinės departamentas ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

Dokumentai