Spausdinti

Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politika

Europos Sąjungos (ES) vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslas – kovoti su skurdu ir prisidėti prie besivystančių šalių, ypač pačių skurdžiausių, ekonominio ir socialinio vystymosi. ES siekia nuosekliai integruoti šias šalis į pasaulio ekonomiką ir kartu skatinti demokratijos, įstatymo viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms sklaidą.

ES vystomojo bendradarbiavimo politiką įgyvendina Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinis direktoratas (DG INTPA), kiti generaliniai direktoratai (ypač – Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos (DG ECHO) ir Kaimynystės ir plėtros (DG NEAR)), Europos išorės veiksmų tarnyba, ES atstovybės visame pasaulyje, ES valstybės narės, nevyriausybinės organizacijos. 

Vystomasis bendradarbiavimas yra labai svarbi Europos Sąjungos išorinių santykių dalis. Tai bene svarbiausias instrumentas, plėtojantis ES „minkštąją galią“ ir formuojantis teigiamą Europos įvaizdį besivystančiose šalyse. ES kartu su valstybėmis narėmis skiria daugiau kaip 50 procentų visos pasaulio oficialios paramos vystymuisi ir yra didžiausia donorė.

Bendrieji ES vystomojo bendradarbiavimo politikos principai yra įtvirtinti 2009 m. Lisabonos sutartyje ir 2017 m. priimtame Europos konsensuse dėl vystymosi.

Europos konsensuse dėl vystymosi numatyti Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslai, principai ir įgyvendinimo priemonės, siekiant prisidėti prie JT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. Pagal naująjį konsensusą skurdo panaikinimas išlieka pagrindiniu vystymosi politikos tikslu. Jis taip pat įtraukia darnaus vystymosi ekonominius, socialinius ir aplinkos aspektus ir pabrėžia vystymosi ir kitų politikos sričių, tarp jų taikos ir saugumo, humanitarinės pagalbos, migracijos ir klimato sąsajas.

2020 m. gruodžio mėn. buvo priimta 2021-2027 m. ES daugiametė finansinė programa. 2021 m. įsigalios nauja finansinė Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (NDICI), kuri apjungs iki šiol egzistavusias ES išorės veiksmų finansavimo priemones.