Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Socialinis ir ekonominis įgalinimas Afrikos skaitmenizacijos lyderiai - stažuočių programa VšĮ Afrikos tyrimai ir konsultacijos

31 000 EUR

2019 - 3 000 EUR

2020 - 28 000 EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie socialinės ir ekonominės padėties Nigerijoje gerinimo, stiprinant jaunų Nigerijos informacijos ir ryšių technologijų (IRT) specialistų verslumo įgūdžius ir dalijantis Lietuvos ir Nigerijos institucijų patirtimi, kuriant skaitmeninę verslumo ekosistemą ir palankią aplinką migrantų sugrįžimui pasinaudojant savo įgytais įgūdžiais

NUMATOMI REZULTATAI:

  • Įvadinis partnerių susitikimas.
  • Lietuvos patirties perdavimo vizitas Nigerijoje.
  • Sukurtas tolimesnis gebėjimų kūrimo planas.
  • Įgyvendinti mokymai, susiję su skaitmeniniu verslumu ir socialinių įgūdžių stiprinimu.
  • Suorganizuotas hakatonas Lietuvoje (100 dalyvių - nigeriečiai ir lietuviai), tematika susijusi su DVS.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse vakarų Afrikoje

Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje

VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“ (AfriKo)

18 875.17 EUR

(2017 m. - 9 417,11 EUR; 2018 m. - 9 458,06 EUR)

TIKSLAS: gerinti Vakarų Afrikos regionų gyventojų socialinę bei ekonominę padėtį įgyvendinant priemones, skatinančias potencialus migrantus likti savo šalyje.

REZULTATAI:

  • Įgyvendinant projektą buvo išvystyta "Afrikos skaitmeninių lyderių stažuočių programos“ (angl. “African Digital Leaders Traineeship Program”) koncepcija, kurios pagrindu buvo paruošta paraiška gauti finansavimą pagal ES inicijuotą kvietimą teikti paraiškas pilotiniams legalios migracijos skatinimo projektams (finansuojama ES Judumo partnerystės priemonės (angl. Mobility Partnership Facility) lėšomis).
  • Įvyko 2 Nigerijos atstovų iš partnerių organizacijos "Ventures Platform" vizitai Lietuvoje. Pirmo vizito tikslas -  susitikti su visais potencialiais programos partneriais, prisistatyti bei pristatyti Nigeriją kaip patrauklią valstybę bendradarbiavimui. Taip pat buvo plėtojama Mentorystės (patirties/įgūdžių dalinimosi) programos koncepcija. Antro vizito metu vyko susitikimai su įvairiomis IRT įmonėmis, partneriais ir buvo pasirašytas memorandumas dėl tolesnio bendradarbiavimo.
  • Įvyko oficialus programos pradžios renginys kartu su partnerių atstovais, jame dalyvavo būsimos stažuočių programos partneriai – Versli Lietuva, Code Academy, Diversity Development Group, Infobalt atstovai bei kiti dalyviai. Iš viso virš 40 dalyvių. Renginio metu buvo pristatyta išvystyta Stažuočių (patirties/įgūdžių dalinimosi) programos koncepcija.