Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2020.02.03 / Atnaujinta: 2020.02.03 16:13

Vilniuje vyks tarptautinė konferencija vystomojo bendradarbiavimo tema

Vasario  4 dieną Vilniuje, Užsienio reikalų ministerijoje, rengiama tarptautinė konferencija „Viešojo valdymo kompetencijų pasitelkimas įgyvendinant ES vystomąjį bendradarbiavimą“. Konferencijos dalyviai ieškos atsakymų į klausimus, ar Lietuvos viešasis sektorius turi kuo pasidalinti su šalimis, gaunančiomis ES paramą, kokią naudą kuria viešojo valdymo ekspertinė patirtis ir kaip ją dar labiau  panaudoti įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo projektus.

Į Vilniuje rengiamą konferenciją diskutuoti susirinks Europos Komisijos atstovai, ES valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo koordinatoriai, taip pat vystomojo bendradarbiavimo agentūros, ES valstybių partnerių atstovai.

Vienas iš ES vystomojo bendradarbiavimo tikslų yra prisidėti prie ES šalių partnerių ekonominio ir socialinio vystymosi, integruojant jas į pasaulio ekonomiką ir kartu skatinant demokratijos, įstatymo viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms sklaidą. Šių tikslų siekiama pasitelkiant ES valstybių narių viešojo valdymo institucijų, kurios laikomos vienomis efektyviausių pasaulyje, ekspertinę patirtį.  

Lietuvos viešasis sektorius aktyviai įsitraukęs į Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo lėšomis vykdomus projektus ir yra vienas ES finansuojamos Dvynių programos, skirtos ES šalių partnerių instituciniams gebėjimams stiprinti, lyderių. Nuo 2004 metų, kai Lietuva tapo ES valstybe nare, Lietuvos viešojo valdymo institucijos dalyvavo 104 Dvynių projektuose visuose trijuose šios programos regionuose -  ES Rytų Partnerystės, Vakarų Balkanų ir Turkijos, Pietų Partnerystės šalyse: iš viso 18 šalių (Gruzija, Palestina, Ukraina, Baltarusija, Makedonija, Azerbaidžanas, Moldova, Serbija, Jordanija, Juodkalnija, Egiptas, Bulgarija, Turkija, Kosovas, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Armėnija, Kroatija).

Aktyviausiai savo patirtį Lietuva teikė šiose srityse: muitinės veiklos, ES paramos administravimas, policijos veikla, sienos apsauga, socialinė apsauga, kova su korupcija, vaistų kontrolė, statistika, ryšių ir komunikacijos reguliavimas, valstybės tarnyba, veterinarijos ir maisto sauga.

Konferencija organizuojama įgyvendinant projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra.