Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2020.02.04 / Atnaujinta: 2020.02.04 19:06

Vilniuje aptarta Europos Sąjungos viešojo valdymo patirtis

Vasario 4 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko tarptautinė konferencija, skirta aptarti viešojo sektoriaus patirties svarbą, įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) vystomojo bendradarbiavimo programų projektus.

Vienas iš ES vystomojo bendradarbiavimo tikslų yra prisidėti prie ES šalių partnerių ekonominio ir socialinio vystymosi, integruojant jas į pasaulio ekonomiką ir kartu skatinant demokratijos, įstatymo viršenybės ir pagarbos žmogaus teisėms sklaidą. Lietuvos viešasis sektorius aktyviai dalinasi savo ekspertine patirtimi ir yra vienas ES finansuojamos Dvynių programos, skirtos ES šalių partnerių instituciniams gebėjimams stiprinti, lyderių.

„Ne veltui šis renginys vyksta Lietuvos sostinėje, nes viešojo sektoriaus ekspertizė yra mūsų vystomojo bendradarbiavimo stiprioji pusė. Lietuvos ekspertai vis dar turi institucinę integracijos į ES patirtį, kurią pravartu panaudoti paramai Rytų Partnerystės valstybių, sudariusių Asociacijos susitarimus su ES, labui“, – teigė užsienio reikalų viceministras Neris Germanas.

Lietuvai tapus ES nare, Lietuvos viešojo valdymo institucijos dalyvavo jau 104 Dvynių projektuose visuose trijuose šios programos regionuose: ES Rytų Partnerystės, Vakarų Balkanų ir Turkijos bei Pietų Partnerystės šalyse.

Aktyviausiai savo patirtimi Lietuva dalinasi muitinės veiklos, ES paramos administravimo, policijos,  sienos apsaugos, socialinės apsaugos, kovos su korupcija, vaistų kontrolės, statistikos, ryšių ir komunikacijos reguliavimo, valstybės tarnybos, veterinarijos ir maisto saugos srityse.  

Konferencija surengta gyvendinant projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra.