Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2017.03.16 / Atnaujinta: 2017.05.25 11:42

Užsienio reikalų viceministras akcentavo taikos, saugumo ir demokratinių institucijų svarbą darniam vystymuisi

Užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius kovo 16 dieną Briuselyje neformaliame Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo ministrų susitikime diskutavo Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūros klausimu.

„Darnus vystymasis neįmanomas be taikos, saugumo ir demokratinių institucijų, todėl ateityje reikia ieškoti didesnių vystomojo bendradarbiavimo sąsajų su saugumo ir gynybos politika, ypač ES kaimynystėje“, – sakė A. Zananavičius. Pasak viceministro, taip pat svarbu dėti visas pastangas siekiant įtraukti verslą, ypač smulkų ir vidutinį, į darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą.

Viceministras pabrėžė ir bendradarbiavimo su vidutinio pajamų lygio valstybėmis aktualumą, nes jos taip pat susiduria su rimtais iššūkiais. A. Zananavičius akcentavo būtinybę daugiau dėmesio skirti visuomenės informavimui apie darnaus vystymosi tikslus siekiant plačiosios visuomenės palaikymo.

2005 m. priimtas Europos konsensusas dėl vystymosi, kuriame nustatyti bendri ES institucijų ir valstybių narių vystomojo bendradarbiavimo tikslai, principai ir įsipareigojimai, yra peržiūrimas siekiant jį suderinti su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 metų.

Kalbėdami apie Europos Sąjungos ir Afrikos partnerystę, ES vystomojo bendradarbiavimo ministrai apsikeitė nuomonėmis, kaip ES ir valstybės narės galėtų geriau prisidėti prie struktūrinės Afrikos ekonomikos transformacijos bei Afrikos pastangų užtikrinti taiką ir saugumą.

„Ekonominė transformacija Afrikoje galima tik sukūrus verslui palankią aplinką ir įgyvendinant reformas. Tam turėtų būti panaudota ir ES valstybių narių turima reformų patirtis“, – sakė A. Zananavičius.

Darbo pietų metu ministrai diskutavo migracijos ir vystymosi tema ir aptarė pasiektą pažangą įgyvendinant ES ir šalių partnerių įsipareigojimus migracijos srityje ir tolesnius veiksmus, įskaitant pasirengimą ES išorinio investicijų plano įgyvendinimui.