Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2020.02.28 / Atnaujinta: 2020.07.21 13:21

Užsienio reikalų ministerijoje vyko metinė vystomojo bendradarbiavimo konferencija

Vasario 27 dieną Užsienio reikalų ministerijoje vyko metinė vystomojo bendradarbiavimo konferencija „Daugiau paramos – daugiau galimybių – daugiau rezultatų“, skirta Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikai ir rezultatams aptarti.

Užsienio reikalų viceministras Neris Germanas, atidarydamas konferenciją, pabrėžė, jog vystomasis bendradarbiavimas yra svarbi užsienio politikos dalis, kuriai turėtų būti skiriama daugiau dėmesio. Lėšos, skiriamos vystomajam bendradarbiavimui, neatitinka mūsų tarptautinių įsipareigojimų nuolat didinti oficialią paramą vystymuisi ir 2030 metais paramai skirti 0,33% bendrojo nacionalinio produkto (BNP). 2018 metais parama siekė tik 0,12% BNP ir pastaruoju metu nedidėja. Viceministras teigė, jog svarbu įvertinti situaciją ir numatyti pokyčius vystomajam  bendradarbiavimui stiprinti.

Konferencijoje didelis dėmesys skirtas vystomojo bendradarbiavimo svarbai aptarti. Diskusijos dalyviai pasakojo, kaip vystomojo bendradarbiavimo veikloje dalyvauja Lietuva, ir dalinosi nuomone, jog mūsų šalis matoma kaip pažangi valstybė, į kurią galima lygiuotis. Buvo teigiama, kad vystomasis bendradarbiavimas naudingas ir  paramą teikiančiai šaliai: prisideda prie socialinių ir ekonominių problemų sprendimo, atneša vertę viešajam sektoriui, nevyriausybinėms organizacijoms, akademinei bendruomenei, didina įmonių gebėjimą dirbti globalioje rinkoje, padeda kurti saugesnę ir laisvesnę kaimynystę.

Profesorius Jurgis Kazimieras Staniškis, vienas iš penkiolikos Jungtinių Tautų darnaus vystymosi nepriklausomų mokslininkų grupės narių, auditorijai priminė, kad Jungtinių Tautų Darbotvarkės 2030 ir Darnaus vystymosi tikslų esmė – kurti gerovę žmogui. Šių tikslų valstybė negali įgyvendinti viena, todėl būtina veikti kartu, globaliai.