Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2016.10.24 / Atnaujinta: 2016.11.16 11:32

Tarptautinė konstitucinių teismų teisėjų konferencija – Rytų partnerystės šalių konstitucinių teismų vaidmeniui stiprinti

Spalio 24–25 d. Vilniuje vyksta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo organizuojama tarptautinė konstitucinių teismų teisėjų konferencija – Vilniaus forumas. Ji rengiama įgyvendinant projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą“.

Konferencijoje dalyvauja Lietuvos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos konstitucinių teismų pirmininkai ir teisėjai. Sveikinimo žodį jos dalyviams tars užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.  

Vilniaus forume konstituciniai teismai dalinasi sukaupta patirtimi teisinės valstybės principo įgyvendinimo ir apsaugos klausimais, diskutuoja konstitucinio pagarbos tarptautinei teisei, teisės į teisingą teismą, konstitucinio valdžių padalijimo principo temomis. Forumo dalyviai aptars problemas, kylančias Rytų partnerystės šalių konstitucinės justicijos institucijoms užtikrinant teisinės valstybės principų paisymą, bus supažindinami su šiuo požiūriu aktualia Lietuvos patirtimi.

Vilniaus forumas organizuojamas įgyvendinant projektą „Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą“, finansuojamą pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą. Stimulu vykdyti šį projektą tapo pačių Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos, šiuo metu įgyvendinančių svarbias ir sudėtingas Europos lygmens reformas, konstitucinių teismų išreikštas poreikis aktyviau bendradarbiauti teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos srityje.

Šiuo projektu Konstitucinis Teismas nuosekliai stiprina bendradarbiavimą su europinės integracijos kelią pasirinkusių Rytų partnerystės šalių konstituciniais teismais ir prisideda prie vieno svarbiausių Lietuvos užsienio politikos ir saugumo prioritetų – pagalbos Rytų partnerystės šalims kuriant teisinę valstybę, kartu ir bendro Europos saugumo didinimo – įgyvendinimo.