Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2017.09.12 / Atnaujinta: 2017.10.19 13:03

Taline aptarti ES vystomojo bendradarbiavimo klausimai

Užsienio reikalų viceministras Neris Germanas rugsėjo 11 dieną Taline dalyvavo neformaliame Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo ministrų susitikime, kuriame daugiausiai dėmesio buvo skirta klausimui dėl Europos Sąjungos tolimesnio bendradarbiavimo su vidutinio pajamų lygio valstybėmis.

„Europos Sąjunga į bendradarbiavimą su vidutinio pajamų lygio valstybėmis turi žvelgti strategiškai. Šios šalys gali ir turi prisiimti daugiau atsakomybės už stabilumą savo regionuose. Tačiau negalime pamiršti, kad jose gyvena trys ketvirtadaliai visų vargingiausių pasaulio gyventojų, todėl joms reikalinga ir tolesnė mūsų parama, kuri pirmiausia turi būti orientuota į demokratinių  institucijų ir gero valdymo kūrimą ir stiprinimą, taip pat ir į geresnes veiklos sąlygas verslui“,- sakė N. Germanas.

Viceministras, pabrėždamas Europos Sąjungos, taip pat ir Lietuvos, sukauptą reformų įgyvendinimo patirtį, siūlė išplėsti ES Dvynių programos taikymą. Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas.

Ministrai taip pat aptarė Išorės investicijų plano įgyvendinimą, kurio vienas pagrindinių instrumentų - naujai kuriamas Europos darnaus vystymo fondas.

„Šio fondo panaudojimas siekiant pritraukti papildomas investicijas į asociacijos susitarimus su ES įgyvendinančias valstybes - Gruziją, Moldovą ir Ukrainą – turėtų prisidėti šių šalių ambicingo reformų kelio sėkmės bei saugios ir stabilios ES Rytų kaimynystės kūrimo“, – sakė viceministras.

Ministrai Taline taip pat apsikeitė nuomonėmis apie skaitmeninių technologijų įtaką vystymuisi, atsparumo krizėms didinimą šalyse partnerėse ir geresnę sąveiką tarp vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos priemonių.