Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2018.09.25 / Atnaujinta: 2018.09.25 14:33

Stiprinant tarpkultūrinį dialogą Ukrainoje, Lvove pristatytas leidinys apie Krymo totorių istoriją

Įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo projektą „Sėkmingos priverstinai persikėlusių asmenų socialinės įtraukties kelias: užimtumo skatinimas ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimas“, 2018 m. rugsėjo 23 d. Lvovo knygų Forume buvo pristatytas nepriklausomo kultūrologinio žurnalo „Yi“ 90-asis numeris, skirtas Krymo totorių istorijai ir šių dienų problemų analizei Ukrainoje ir Europoje. Žurnale publikuojami Krymo totorių, Ukrainos, Lietuvos ir Lenkijos istorikų, politologų ir kultūrologų straipsniai.

 Renginio dalyviai ir žurnalo leidėjai akcentavo, kad pagrindinis šio leidinio tikslas – parodyti skaitytojui demokratišką, tolerantišką islamą daugiatautėje ir daugi konfesinėje aplinkoje. Kalbėjusieji ir straipsnių autoriai pažymėjo, kad dėl Krymo okupacijos sustabdžius ten gyvenančių totorių savivaldos institucijų veiklą, rekomenduojama steigti atitinkamas institucijas Ukrainoje. Atkreiptas dėmesys, kad perkeltų asmenų atskirčiai mažinti ir dialogui su vietiniais gyventojais palaikyti labai aktualu deramai pristatyti Krymo totorių istoriją.

Lietuvos totorių bendruomenės pirmininkas, poetas, Mykolo Riomerio Universiteto profesorius Adas Jakubauskas dalijosi: „Lietuvos istorijoje totoriai užimą svarbią vietą, jie kartu su lietuvių tauta dalyvavo visuose karuose ir sukilimuose. Geriausi šios diasporos atstovai po 1917 m. įsijungė į Krymo totorių išsivadavimo  kovas Rusijoje. Menant naujųjų laikų istoriją, Lietuvos totoriai pirmieji  buvusioje Tarybų sąjungoje išėjo į 14-os tūkstantinį mitingą Krymo totorių teisėms ginti ir pasirašė peticiją, kurią aš pats nuvežiau į Maskvą “

VšĮ „Rytų Europos bendradarbiavimas“ direktorė Beatričė Beliavciv, pabrėžė, kad „sovietinė istoriografija, akcentuota į konfliktą tarp tautų ir religijų, formavo negatyvų totorių įvaizdį, tačiau Lietuvos ir Lenkijos totorių istorija byloja apie darnų šios tautos gyvenimą kitatautėje aplinkoje. Tai Europos istorijos dalis, kurią mes norėjome papasakoti šiame kultūrologinio žurnalo numeryje.“ Didelė žurnalo „Yi tiražo dalis bus perduota Rytų Ukrainos švietimo įstaigoms, bibliotekoms ir visuomeninėms organizacijoms.

Žurnalo numerio leidimą inicijavo Lietuvos VšĮ ‚Rytų Europos bendradarbiavimas“ (EEC). Renginį organizavo Nepriklausomas kultūrologinis žurnalas „Yi“ ir valstybinė įstaiga „Krymskij dim“ (Krymo namai).

Projektas „Sėkmingos priverstinai persikėlusių asmenų socialinės įtraukties kelias: užimtumo skatinimas ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimas“ finansuojamas iš Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.