Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2017.06.19 / Atnaujinta: 2018.11.13 15:20

Stiprinamas Lietuvos viešojo valdymo institucijų įsitraukimas į tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo projektus

2017 m. birželio 16 d. įvyko pirmasis Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo „Praktikų klubo“ susitikimas, kuriame dalyvavo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo programose ir projektuose dalyvaujančių Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai.

Daugiau nei iš 20 Lietuvos institucijų susirinkę atstovai aktyviai dalinosi savo patirtimi, įvardino pagrindinius iššūkius bei kliūtis, su kuriais susiduria, išsakė lūkesčius bei poreikius, susijusius su kryptingu Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo plėtojimu ir dalyvavimo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose stiprinimu. Diskusijos metu dalyviai aptarė galimus įvardintų problemų sprendimo būdus, diskutavo apie priemones, kurios galėtų paskatinti Lietuvos viešojo valdymo institucijų aktyvesnį įsitraukimą į tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo projektus bei programas, ir išreiškė norą toliau plėsti bei stiprinti savo veiklą šioje srityje.

„Praktikų klubo“ susitikimas organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, kurį vykdo Užsienio reikalų ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra.

Projektu siekiama pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir skatinti Lietuvos valstybės viešojo valdymo institucijų įsitraukimą į tarptautines vystomojo bendradarbiavimo veiklas, stiprinant valstybės ir savivaldybių institucijų bei valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų gebėjimus. 

„Praktikų klubo“ susitikimo diskusijų įžvalgos bei išvados bus įtrauktos į tolesnes projekto veiklas. Į jas taip pat bus atsižvelgta rengiant Lietuvos viešojo valdymo institucijų dalyvavimo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose gaires ir metodologiją.