Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2018.03.02 / Atnaujinta: 2018.04.03 10:56

Preliminari 2017 metų Lietuvos oficiali parama vystymuisi

Pagal preliminarius duomenis, 2017 m. Lietuvos oficiali parama vystymuisi (OPV) sudarė 51,61 mln. eurų. Paramai, skirtai daugiašaliu pagrindu, teko 40,67 mln. eurų (78,8 proc.), o dvišaliu pagrindu – 10,94 mln. eurų (21,2 proc.). Kaip ir kasmet, didžioji Lietuvos OPV dalis buvo skirta įmokoms į Europos plėtros fondą ir daliai įnašo į bendrąjį ES biudžetą sumokėti, ES išorės politikai įgyvendinti. Šios įmokos atitinkamai sudarė 8,68 mln. ir 27,23 mln. eurų. Dvišaliu pagrindu OPV skirta Rytų partnerystės šalims ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros (EBPO) OPV gavėjų sąrašą.

Lietuvos ministerijų 2017 m. OPV sudarė 23,79 mln. eurų. Daugiausia OPV skyrusios ministerijos buvo: Užsienio reikalų (14,91 mln. eurų), Finansų (4,48 mln. eurų), Švietimo ir mokslo (1,75 mln. eurų) bei Socialinės apsaugos ir darbo (1,30 mln. eurų).

2017 m. 0,5 mln. eurų skirta humanitarinei pagalbai. Beveik pusė jos teko Ukrainai. Lėšos panaudotos nuo konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusių vaikų perkėlimui 2016-2017 ir 2017-2018 mokslo metams į Lietuvą. Papildomai humanitarinė pagalba Ukrainai skirta per JT Vaikų fondą (UNICEF), Tarptautinę migracijos organizaciją (IMO) ir Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą (ICRC). Humanitarinė pagalba 2017 m. taip pat skirta Sirijai ir Sirijos pabėgėliams, Jemenui, Irakui, Nigerijai, Pietų Sudanui, Somaliui, Maliui, Šri Lankai, Palestinos pabėgėliams, Siera Leonei, Mianmaro pabėgėliams, Dominikai ir Albanijai. Finansinė parama savanoriškų įnašų forma skirta JT Centrinio reagavimo į ekstremalias situacijas fondui (CERF) ir JT Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui (UNHCR) humanitarinei pagalbai teikti.

Lietuva, 2004 m. tapusi ES nare, įsipareigojo teikti OPV. 2005 m. gegužės 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose buvo numatyta, kad 2004 m. ir po 2004 m. ES valstybės narės (VN) tapusios šalys iki 2015 m. OPV skirs ne mažiau kaip 0,33 proc. BNP, o šalys, kurios ES narėmis tapo iki 2004 m. – 0,7 proc. Šie įsipareigojimai pakartoti 2015 m. gegužės 26 d. Tarybos išvadose, nukeliant įgyvendinimo terminą iki 2030 m. OPV įsipareigojimai akcentuojami ir 2015 m. rugsėjo 25 d. valstybių vadovų patvirtintoje JT Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m.

OPV – tai iš valstybės ir savivaldybių biudžetų skiriama parama vystymuisi ir humanitarinė pagalba šalims OPV gavėjoms, esančioms EBPO OPV gavėjų sąraše. Nors Lietuva dar nėra EBPO narė, OPV statistiką EBPO Paramos vystymuisi komitetui teikia kasmet.

Patikslinti 2017 metų Lietuvos OPV duomenys bus skelbiami 2018 m. gegužę-birželį