Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2020.04.10 / Atnaujinta: 2020.07.21 13:21

Pasaulinis ES atsakas kovojant su pandemija

Koronaviruso sukeltos pandemijos akivaizdoje Europos Sąjungos šalys toliau laikosi savo įsipareigojimų padėti šalims partnerėms. ES iš esamų išorės veiksmams numatytų išteklių šalims partnerėms skirs daugiau kaip 15,6 mlrd. EUR finansinę paramą. Bendrais ES veiksmais daugiausia bus siekiama suvaldyti dabartinę sveikatos krizę ir patenkinti dėl jos iškilusius humanitarinius poreikius, stiprinti šalių partnerių sveikatos priežiūros, vandens bei sanitarijos sistemas ir mokslinių tyrimų bei pasirengimo kovoti su pandemija pajėgumus, taip pat švelninti socialinius ir ekonominius jos padarinius.

ES atsakas grindžiamas Europos komandos principu, sutelkiant ES, jos valstybių narių ir finansų įstaigų bei agentūrų išteklius šalims partnerėms remti. Veikiant kartu, ES parama gali sukurti analogų neturintį poveikį. Šis principas išreiškia pagrindinę ES vertybę – solidarumą, ir užtikrina, jog mūsų pastangos efektyviausiai patenkins partnerių poreikius.

ES Rytų Partnerystės valstybėms kovai su koronavirusu skirta 962 mln. EUR. Ši suma skirta skubiems poreikiams, pavyzdžiui, medicininei įrangai bei apsaugos priemonėms įsigyti, taip pat paramai pilietinei visuomenei bei smulkiam ir vidutiniam verslui. Taip pat peržiūrimos jau veikiančios programos, siekiant atsakyti į šalies partnerės skubius poreikius.

Daugiau informacijos - Europos Komisijos ir Vyriausiojo įgaliotinio komunikate. Numatytų veiksmų kovai su koronavirusu ir jo pasekmėmis pavyzdžius rasite bukletuose: bendra parama bei parama ES Rytų Partnerystės valstybėms.