Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2017.11.14 / Atnaujinta: 2017.11.14 16:07

Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos pirmininkas Neris Germanas kviečia Lietuvos institucijas aktyviau įsitraukti į vystomojo bendradarbiavimo veiklą

2017 m. lapkričio 14 d. Užsienio reikalų ministerijoje įvykusiame Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo komisijos posėdyje dalyvavusios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovės pristatė EBPO vaidmenį įgyvendinant JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų ir politikos suderinamumo vystymusi svarbą siekiant darnaus vystymosi tikslų. EBPO Vystomojo bendradarbiavimo direktorato Statistikos politikos, analizės ir įsipareigojimų padalinio vadovė Julia Benn akcentavo, kad siekiant darnaus vystymosi tikslų svarbus tiek valstybės institucijų, tiek ir nevyriausybinių organizacijų, verslo ir kitų suinteresuotų partnerių įsitraukimas.

Posėdžio metu Komisija aptarė preliminarius Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo veiklos 2017 metais rezultatus ir prioritetus 2018 metams.

Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento direktorė Violeta Motulaitė, pristatydama Užsienio reikalų ministerijos veiklą, sakė, kad 2017 metai buvo išskirtiniai metai Lietuvos vystomajam bendradarbiavimui, nes 2017 metais buvo įgyvendinta Vystomojo bendradarbiavimo sistemos reforma - vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimo funkcijos dalinai perduotos Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA).

„Siekiame, kad CPVA palaipsniui taptų Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo agentūra ir instrumentu, galinčiu dalyvauti ES išorės finansinių instrumentų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinime“, - sakė V.Motulaitė.

Komisijos pirmininkas užsienio reikalų viceministras Neris Germanas kvietė komisijos narius aktyviau įsitraukti į vystomojo bendradarbiavimo veiklas ir prisidėti prie Lietuvos oficialios paramos vystymuisi didinimo, nes tam reikalingos visų valstybės ir savivaldybių institucijų sutelktos pastangos.

„Kitais metais, planuojant ateinančių metų ministerijų ir ministrų valdymo sritims priklausančių įstaigų tarptautinio bendradarbiavimo veiklas, prašytume nusimatyti konkrečias vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos priemones ir lėšas joms finansuoti. Tai ypač liečia Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane iki šiol nedalyvaujančias ministerijas“, - komisijos narius ragino N. Germanas.

* * *

Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija sudaryta vadovaujantis LR vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu. Ją sudaro Lietuvos valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Komisijos tikslas – koordinuoti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą.