Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2019.03.01 / Atnaujinta: 2019.03.22 13:02

MOSTA kartu su Suomijos ir Estijos partneriais stiprins Moldovos profesinio mokymo sistemą

Lietuvos Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) kartu su parteriais Suomijoje (vyresnysis projekto partneris) ir Estijoje pradės įgyvendinti Europos Sąjungos Dvynių programos projektą „Profesinio švietimo ir mokymo sistemos kokybės ir efektyvumo stiprinimas“, kuriuo siekiama sustiprinti Moldovos profesinio mokymo sistemą ir padidinti jos efektyvumą. Švietimo ekspertai iš Lietuvos, Suomijos ir Estijos teiks pagalbą Moldovos Respublikos švietimo, kultūros ir mokslo ministerijai bei šalies profesinio mokymo sistemos dalyviams. Pagrindinis projekto tikslas – padėti sistemos dalyviams įgyvendinti nacionalinę 2013-2020 m. profesinio mokymo strategiją, taip pat sustiprinti institucinius gebėjimus profesinio mokymo kokybės užtikrinimo srityje, ypatingą dėmesį skiriant profesijos mokytojų kompetencijoms ir bendradarbiavimo su privačiu sektoriumi skatinimui.

Projektas bus vykdomas dviem pagrindinėmis kryptimis. Pirmoji prioritetinė kryptis – kokybės užtikrinimo mechanizmų profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemose stiprinimas. Antroji – profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos dermės didinimas.

Projekto įgyvendinimui skirta 1,3 mln. eurų, jo trukmė – dveji metai. Pagrindinės projekto veiklos apima Moldovos sistemos raidos analizę, vertinimą ir rekomendacijas, Moldovos atstovų supažindinimą su Lietuvos, Suomijos ir Estijos patirtimi profesinio mokymo politikos formavimo, nacionalinės kvalifikacijų sandaros diegimo, mokytojų rengimo ir kokybės užtikrinimo srityse.