Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2017.04.05 / Atnaujinta: 2017.08.21 12:33

Lietuvos valstybės institucijos bus skatinamos labiau įsitraukti į vystomojo bendradarbiavimo veiklas

Europos Sąjungos fondų investicijų pagalba Užsienio reikalų ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra pradeda įgyvendinti trejus metus truksiantį projektą. Projekto tikslas - didinti viešojo valdymo institucijų gebėjimus dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo veiklose.

Vystomasis bendradarbiavimas yra viena pagrindinių Europos Sąjungos užsienio politikos krypčių. Nuo 2004 m. Lietuva, tapusi ES nare, prisideda prie ES paramos besivystančioms šalims teikimo ir yra valstybė donorė. 2015 m. Lietuvos skirta oficiali parama vystymuisi sudarė 43,7 mln. eurų (preliminariais duomenimis 2016 m. - 52,1 mln. eurų).

Projektas pagerins Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir sąlygas, skatinančias  institucijas labiau įsitraukti į tarptautines vystomojo bendradarbiavimo veiklas. Projekto metu užsienio ir Lietuvos ekspertai parengs vystomojo bendradarbiavimo plėtojimo ir stiprinimo kryptis, identifikuos aktualias tematines sritis bei paruoš praktines dalyvavimo tarptautinėse programose ir projektuose rekomendacijas. Valstybės institucijų atstovai dalyvaus konferencijose, mokymuose, diskusijose bei praktiniuose forumuose. Planuojama, kad per 200 institucijų darbuotojų sustiprins savo kompetencijas ir taip prisidės prie Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo plėtros.

476,5 tūkst. eurų vertės projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas".