Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2019.12.18 / Atnaujinta: 2019.12.18 15:29

Lietuvos ir Danijos vystomojo bendradarbiavimo ekspertai dalinosi patirtimi

Gruodžio 16 d. LR užsienio reikalų ministerijos (URM) bei Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) atstovai dalyvavo pažintiniame vizite Kopenhagoje. Vizito tikslas – susipažinti su Danijos vystomojo bendradarbiavimo politika ir jos įgyvendinimu, gerąja patirtimi, apsikeisti įžvalgomis apie ES vystomojo bendradarbiavimo politiką, pasidalinti patirtimi dalyvaujant tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose ir aptarti bendradarbiavimo galimybes.

Lietuvos atstovai lankėsi Danijos užsienio reikalų ministerijoje, kuri yra atsakinga už Danijos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą, jos sudėtyje yra Danijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra – DANIDA. Šis, gana neįprastas, struktūrinis modelis – agentūros integravimas ministerijoje – pasirinktas siekiant didesnio integralumo, stipresnio koordinavimo ir glaudesnio bendradarbiavimo tarp įvairių padalinių.

Susitikimų metu Danijos atstovai pristatė šalies vystomojo bendradarbiavimo strategiją „The World 2030“, prioritetus, šalis–partneres, bendradarbiavimą su parlamentu, visuomene, verslu, nevyriausybiniu ir kitais sektoriais.

Danija – buvusi pagrindinė paramos teikėja Lietuvai iki narystės ES 2004 m. – yra tarp daugiausia lėšų vystomajam bendradarbiavimui skiriančių Europos šalių: Danijos oficiali parama vystymuisi (OPV) 2018 m. sudarė 0,72 % BNP arba 2,58 milijardus JAV dolerių. Nuoseklų OPV įsipareigojimų laikymąsi padeda užtikrinti politinis palaikymas, kuris taip pat yra įtvirtintas tarppartiniu susitarimu. Be to, didelis dėmesys skiriamas nuolatiniam bendradarbiavimui su parlamentarais, jų įtraukimui į vystomojo bendradarbiavimo politikos planavimą ar netgi įgyvendinimą (pvz., dalyvavimas vizituose į šalis-partneres).

Danija turi ilgametę bendradarbiavimo patirtį su Afrikos šalimis, kurioms dėmesys pastaruoju metu vis stiprėja. Parama šioms šalims apibrėžta šalių ar regioninėmis strategijomis, kuriose nustatyti bendradarbiavimo tikslai ir kryptys. Parama dažnai teikiama per Danijos nevyriausybines organizacijas, kurios yra itin aktyviai įsitraukusios į vystomojo bendradarbiavimo veiklas. Bendradarbiavimas su nevyriausybiniu sektoriumi įtvirtintas strategines partnerystes apibrėžiančiais susitarimais.

Danijos atstovai pabrėžė komunikacijos ir visuomenės informavimo aspektą. Daug pastangų dedama dialogui su visuomene stiprinti, organizuojami vieši klausymai, įvairios visuomenės grupės įtrauktos į vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą.  

Tai šeštasis vizitas, surengtas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“. Šio projekto lėšomis buvo organizuoti URM ir CPVA vizitai į Ispanijos, Švedijos, Vokietijos, Liuksemburgo ir Čekijos vystomojo bendradarbiavimo politiką formuojančias ir įgyvendinančias institucijas.