Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2019.12.05 / Atnaujinta: 2019.12.05 12:54

Lietuvos ir Čekijos vystomojo bendradarbiavimo ekspertai dalinosi patirtimi

Lapkričio 28-29 dienomis Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos (URM) bei Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) atstovai lankėsi Čekijos sostinėje Prahoje, kur susitiko su Čekijos vystomojo bendradarbiavimo agentūros (CzechAid) ir Čekijos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamento atstovais. Susitikimas su Čekijos vystomojo bendradarbiavimo politikos institucijomis buvo pirmasis Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos ekspertų vizitas, kuriuo siekta ne tik pasidalinti abipuse patirtimi ar išmokti gerąsias Čekijos vystomojo bendradarbiavimo politikos pamokas, bet ir užmegzti  glaudesnius bendradarbiavimo ryšius su Čekijos partnerėmis.

Čekijos vystomojo bendradarbiavimo agentūroje URM atstovai pristatė Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo raidą, politikos ir projektų vykdymo struktūrą, pagrindinius instrumentus bei prioritetus. CPVA atstovės kalbėjo apie savo institucijos kompetencijas bei veiklas vystomojo bendradarbiavimo srityje.

Čekijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra pasidalino informacija apie Čekijos vystomojo bendradarbiavimo struktūrą, institucinę sąrangą, prioritetines dvišalio bendradarbiavimo valstybes. Nors tiek Lietuva, tiek Čekija oficialios paramos vystymuisi procentaliai skiria panašią sumą (Čekija 2018 m. skyrė 0,14% BNP, o Lietuva – 0.11%), tačiau Čekijoje vystomajam bendradarbiavimui yra rodomas didesnis politinis dėmesys. Esminis proveržis Čekijos vystomojo bendradarbiavimo politikoje buvo pasiektas 2013 m. šaliai tapus Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) nare ir gavus šios organizacijos rekomendacijas, kaip pagerinti vystomojo bendradarbiavimo politikos sritį. Susitikime buvo paminėta, kad didelę naudą čekų vystomajam bendradarbiavimui duoda bendri darbai su kaimyninių šalių agentūromis: vokiečių, austrų ir slovakų. Pavyzdžiui, kai kuriuose projektuose CzechAid yra jaunesnieji Vokietijos vystomojo bendradarbiavimo agentūros (GIZ) partneriai, o tai suteikia čekų agentūrai ne tik didelės profesinės patirties, bet ir galimybę įgyvendinti didelės vertės vystomojo bendradarbiavimo projektus.

Susitikime Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje Lietuvos atstovai pristatė savo veiklos sritis, vystomojo bendradarbiavimo politikos prioritetus,  šalis–partneres, kurioms yra skiriamas didžiausias dėmesys, taip pat buvo pristatyta sėkminga Lietuvos veikla ES Dvynių programoje. Čekijos atstovai pristatė jų  vystomojo bendradarbiavimo politikos strategiją  - Čekijos Respublika  dirba su 6 šalimis–partnerėmis: Sakartvelu, Moldova, Bosnija ir Hercegovina, Zambija, Etiopija, Kambodža. Šiose šalyse yra įgyvendinami savivaldybių darbuotojų kompetencijų stiprinimo, vandens tiekimo, medicinos paslaugų kokybės gerinimo projektai. Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovai taip pat atkreipė dėmesį, jog čekų visuomenėje nėra didelio palaikymo vystomojo bendradarbiavimo politikai, todėl imtasi veiksmų šios politikos viešinimui ir žinomumo didinimui - šiuo metu kelios nevyriausybinės organizacijos ir Švietimo ministerija įgyvendina Globalaus vystymosi švietimo programą.

Tai penktasis vizitas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“. Šio projekto lėšomis buvo organizuoti URM ir CPVA vizitai į Ispanijos, Švedijos ir Vokietijos ir Liuksemburgo vystomojo bendradarbiavimo politiką formuojančias ir įgyvendinančias institucijas.