Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2018.01.31 / Atnaujinta: 2018.11.13 15:20

Lietuvos institucijoms pristatytos dalyvavimo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose gairės ir metodologija

Sausio 30 d. įvyko jau antrasis „Praktikų klubo“ susitikimas, skirtas tarptautinėmis vystomojo bendradarbiavimo veiklomis besidominančioms Lietuvos viešojo valdymo institucijoms.

Susitikimo metu pristatyti Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose gairių ir metodologijos projektai, kuriuos rengia tarptautinė ekspertų komanda. Šiuose dokumentuose pateikiami pagrindiniai principai ir rekomendacijos, kaip institucijoms įsitraukti į tarptautines vystomojo bendradarbiavimo veiklas, finansuojamas Europos Sąjungos ir kitų vystomojo bendradarbiavimo donorų lėšomis.

Kelios dešimtys susirinkusiųjų išsakė savo pastabas ir pasiūlymus pristatytiems diskusiniams dokumentams, įvardino sunkumus ir kliūtis, su kuriais susiduria praktikoje, su ekspertais diskutavo dalyvavimo tarptautiniuose konkursuose klausimais.  Diskusijos metu išsakytos idėjos bei aptarti probleminiai aspektai bus integruoti į galutinę Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose gairių ir metodologijos versiją.

„Praktikų klubo“ susitikimai organizuojami įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“. Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektu siekiama pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir skatinti Lietuvos valstybės viešojo valdymo institucijų įsitraukimą į tarptautines vystomojo bendradarbiavimo veiklas, stiprinant valstybės ir savivaldybių institucijų bei valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų gebėjimus.