Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2016.12.15 / Atnaujinta: 2016.12.19 15:39

Lietuvos ekspertai padeda Kroatijai įsijungti į Šengeno erdvę

Zagrebe gruodžio 14 dieną įvyko iškilminga jau 14-to Europos Sąjungos Dvynių programos projekto,  kurį Kroatijoje sėkmingai įgyvendino Lietuvos institucijos, uždarymo ceremonija. Šis projektas – svarbus etapas Kroatijai siekiant įsijungti į Šengeno erdvę.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro ekspertai, įgyvendinami projektą „SIRENE biuro steigimas: SIRENE operatorių ir Šengeno informacinės sistemos II galutinių vartotojų gebėjimų stiprinimas“ per pusę metų  apmokė daugiau nei 300 Kroatijos policijos pareigūnų visavertiškai dalyvauti ir aktyviai naudotis Šengeno informacine sistema. Projekto metu Lietuvos policijos ekspertai lankėsi visuose didžiausiuose Kroatijos miestuose, kur su vietiniais kolegomis dalijosi naudojimosi Šengeno informacine sistema ir Europos arešto orderiu patirtimi, rengė simuliacines pratybas. Kroatijos pareigūnams taip pat buvo surengti mokomieji vizitai Lietuvoje ir Lenkijoje.

„Šio projekto sėkmė yra ypač aktuali dabar, kai mūsų piliečiai trokšta pašalinti kliūtis judėjimo laisvei visoje Europos Sąjungos erdvėje ir nori matyti efektyviai ir patikimai valdomas Sąjungos išorines sienas“, – dėkodamas projekto dalyviams už atliktą darbą pabrėžė Lietuvos ambasados Austrijoje Zagrebo skyriaus vadovas Donatas Žiugžda. Jis pasidžiaugė, jog dalyvavimas bendruose projektuose ne tik skatina visų jo dalyvių profesinį tobulėjimą, bet ir stiprina žmogiškuosius ryšius tarp dviejų tautų. „Tačiau visų svarbiausia – europietiškas solidarumas ir bendra pastanga kuriant saugios Europos ateitį“, – pabrėžė Lietuvos diplomatas.

Kroatijos policijos generalinis komisaras Zvonimiras Vnučecas padėkojo Lietuvos atstovams už puikų  šešis mėnesius vykusį darbą, garantavusį gerus rezultatus. „Sėkminga projekto baigtis yra labai svarbus žingsnis mūsų valstybės kelyje į Šengeno šalių šeimą“, –  pažymėjo Kroatijos policijos vadovas. 

Projekto vykdymo vadovas Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris pabrėžė nuolat stiprėjančio profesinio bendradarbiavimo tarp dviejų šalių svarbą. „Šio projekto neabejotinas rezultatas yra tai, jog Kroatija yra visiškai pasirengusi įsijungti į Šengeno erdvę“, – užtikrino Lietuvos pareigūnas.

Lietuvos ir Kroatijos policijos bendradarbiavimas ES Dvynių programoje tęsis ir toliau. 2016 metais Lietuvos policija taip pat laimėjo projektus Kroatijos pasirengimui sklandžiai dirbti su tarpvalstybine automatinio apsikeitimo kriminalistinių tyrimų duomenimis sistema, taip pat Kroatijos policijos kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu remti.

Iš viso Lietuvos institucijoms Kroatijoje jau patikėta įgyvendinti 18 ES Dvynių programos projektų.

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, padeda šalims paramos gavėjoms įgyvendinti reformas. Lietuva šioje ES programoje ekspertinę paramą teikia nuo 2004 m. ir yra laimėjusi 76 ES Dvynių projektų atrankas už 65,5 milijonus eurų.