Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2017.08.08 / Atnaujinta: 2017.10.19 13:03

Lietuvos ambasadorius dalyvavo Ivano-Frankivsko srityje vykdomų vystomojo bendradarbiavimo projektų renginiuose

Rugpjūčio 4-7 d. Lietuvos Respublikos ambasadorius Marius Janukonis lankėsi Ivano-Frankivsko srityje, kur susitiko su Ivano-Frankivsko meru Ruslan Martsinkiv, srities administracijos vadovu Oleh Hončaruk, vietos bendruomenėmis, ambasados finansuojamų vystomojo bendradarbiavimo projektų vykdytojais ir dalyviais.

Rugpjūčio 5 d. M. Janukonis domėjosi projekto „Taikos vasaros stovykla“ nuo karo veiksmų Rytų Ukrainoje nukentėjusiems vaikams veiklomis. Susitikimo su jaunaisiais stovyklos dalyviais metu ambasadorius diskutavo vaikams rūpimais klausimais apie tarptautinį saugumą, NATO ir kolektyvinę gynybą, demokratines vertybes, ragino jaunimą būti aktyviais Ukrainos ateities kūrėjais.

Unižo kaime vykstančios kūrybinės psichosocialinės reabilitacijos vasaros stovyklos dalyviai bendrauja su profesionaliais psichologais, kurie moko vaikus adekvačiai reaguoti į sudėtingas situacijas, valdyti emocijas. Bendrų užsiėmimų metu stovyklautojai reflektuoja savo išgyvenimus ir jausmus, dalinasi idėjomis ir asmenine patirtimi, ugdo kūrybiškumą mokydamiesi kurti filmus. Stovyklos dalyviai taip pat lanko istorines ir kultūrines vietoves, susipažįsta su karinių konfliktų istorija ir jų priežastimis. Lietuvos remiamo projekto tikslas – puoselėti ukrainietišką identitetą, ugdyti kritinį mąstymą, skatinti jaunimo saviraišką ir socialinį aktyvumą. Projektą įgyvendina NVO „Naujasis Donbasas“.

Rugpjūčio 6 d. Ivano Frankivsko srities Yasen gyvenvietėje atidarytas Lietuvos ambasados Ukrainoje remiamo projekto „Ukrainos Antiteroristinės operacijos dalyvių, aukų našlių ir jų šeimų socialinė reabilitacija per socialinio verslo ir mokymo centro įkūrimą“ lėšomis rekonstruotas malūnas. Projekto metu siekiama įkurti socialinę įmonę ir sukurti tinkamas sąlygas ATO veteranų ir nuo karinio konflikto nukentėjusių jų šeimų reabilitacijai ir socialinei adaptacijai. Centre bus organizuojami verslumo ir kiti mokymai, seminarai bei renginiai, skirti nukentėjusių asmenų integracijai į visuomenę. Siekiant skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą, patalpose taip pat bus įrengta kepykla bei Duonos muziejus. Tikimasi, kad sename malūne įkurta socialinė įmonė taps kaimo socialiniu, kultūriniu ir ekonominiu centru. Projektą įgyvendina visuomeninė organizacija „Ukrainos moterų apsauga“.

Renginio metu ambasadorius Marius Janukonis pasidžiaugė pasiektais projekto rezultatais bei vietos gyventojų iniciatyvumu ir sutelktumu sprendžiant bendruomenei aktualius klausimus. Vietos valdžios atstovai ir bendruomenės nariai dėkojo Lietuvai už glaudų bendradarbiavimą ir paramą prisidedant prie regiono gerovės kūrimo.

Projektai finansuojami Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis.