Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2017.07.04 / Atnaujinta: 2017.09.11 17:53

Lietuviai Turkijos Žandarmerijai padės stiprinti vaikų ir moterų teisių apsaugą

Turkijos Respublikos Europos Sąjungos reikalų ministerija pranešė, kad Lietuva įgyvendins ES Dvynių programos projektą skirtą stiprinti Turkijos Žandarmerijos centrinės vadavietės gebėjimus teikti pagalbą smurtą patiriančioms moterims ir vaikams. Dvejus metus Lietuvos Policijos departamento, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ir Teisės instituto komanda kartu su ekspertais iš Latvijos, Estijos ir Slovėnijos padės Turkijos Žandarmerijoje kurti efektyvios pagalbos mechanizmą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms moterims ir jų vaikams, o taip pat kovoti su nepilnamečių nusikalstamumu.

Projekto metu, bendradarbiaujant su Turkijos Žandarmerija, bus parengta pagalbos pažeidžiamoms visuomenės grupėms strategija, vadovaujantis kuria vėliau bus apmokyti Turkijos regionų įvairių lygių žandarmerijos darbuotojai. Parengta viešinimo strategija ir parama ją įgyvendinant padės teisėsaugos pareigūnams ir visuomenei pristatyti smurto artimoje aplinkoje problematiką, moterų ir vaikų teises bei būtinybę stiprinti jų apsaugą. Europos Komisija projekto įgyvendinimui skiria 1,65 mln eurų. Projekto administracinį-finansinį valdymą užtikrins Centrinė projektų valdymo agentūra.

Tai septintas Lietuvos institucijų įgyvendintas ES Dvynių projektas Turkijoje nuo 2006 m., kai su turkais pradėtas Dvynių bendradarbiavimas maisto saugos ir kontrolės, bei augalų veislių registracijos srityje. 2011 m. lietuviai Turkijoje dalinosi patirtimi jūrų švietimo srutyje, o 2013 m. ir 2014 metais – įgyvendinti du projektai pavojingų prekių tvarkymo uostuose bei gabenimo keliais klausimais. Šiuo metu baigiamas įgyvendinti 2015 m. prasidėjęs Turkijos Teisinės pagalbos tarnybos stiprinimui skirtas Dvynių projektas.

Europos Komisijos finansuojama ES Dvynių programa remia skirtingų šalių giminingų institucijų bendradarbiavimą, stiprina šalių paramos gavėjų administravimo gebėjimus, padeda joms įgyvendinti būtinas reformas. Lietuva, nuo 2004 m. teikdama ekspertinę paramą šioje ES programoje, yra laimėjusi 87 ES Dvynių projektų atrankas už daugiau kaip 80 milijonų eurų. Europos Komisijos duomenimis, Lietuvos laimėtų ES Dvynių projektų skaičiui išaugus nuo aštuonių 2014 m. iki aštuoniolikos 2016 m., Lietuva yra viena sėkmingiausių ES šalių ES Dvynių programoje. Didžioji dalis lietuviškų Dvynių projektų (50) įgyvendinti į ES kandidatuojančiose šalyse Vakarų Balkanuose ir Turkijoje.

Apie ES Dvynių programą plačiau skaitykite čia.