Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2018.06.04 / Atnaujinta: 2018.06.04 18:19

Lietuviai dalinosi patirtimi su Švedijos institucijomis, dirbančiomis vystomojo bendradarbiavimo srityje

Gegužės 30-31 d. LR užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) ir Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) atstovai dalyvavo pažintiniame vizite Stokholme (Švedija),  kurio tikslas buvo susipažinti su institucijomis, įgyvendinančiomis Švedijos vystomojo bendradarbiavimo politiką bei vykdančiomis kitą tarptautinio bendradarbiavimo veiklą, pasidalinti patirtimi dalyvaujant tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo konkursuose bei aptarti partnerystės galimybes.

Vizito metu Lietuvos atstovai susitiko su Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūros, Švedijos užsienio reikalų ministerijos, Švedijos statistikos agentūros, Švedijos aplinkos apsaugos agentūros ir Švedijos instituto atstovais. Susitikimų metu kolegoms iš Lietuvos buvo pristatyta Švedijos vystomojo bendradarbiavimo politika, jos įgyvendinimo principai, pasidalinta patirtimi apie vystomąjį bendradarbiavimą, finansuojamą Švedijos nacionalinio biudžeto bei Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų tarptautinių donorų lėšomis.  Švedija turi ilgametę patirtį pagalbos vystymuisi srityje, parama vystymuisi dažnai taip pat teikiama per tarptautines organizacijas, tokias kaip Jungtinės Tautos ir ES. Vienas iš pagrindinių Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo tikslų – skurdo mažinimas pasaulyje.

Susitikimų metu vyko aktyvios diskusijos ir dalijimasis patirtimi, Švedijos institucijos rodė ypatingą susidomėjimą Lietuvos patirtimi ir dideliais pasiekimais ES finansuojamų Dvynių projektų srityje. Susitikimo Užsienio reikalų ministerijoje metu daugiausia dėmesio buvo skirta daugiašaliam bendradarbiavimui bei Europos Komisijos pasiūlymui apjungti ES išorinio finansavimo instrumentus.

Vizitas Švedijoje – tai jau antrasis vizitas, organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“. Pirmasis URM ir CPVA darbuotojų vizitas vyko į Ispanijos vystomojo bendradarbiavimo politiką įgyvendinančias institucijas.