Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2017.03.17 / Atnaujinta: 2017.05.25 11:42

Lietuva su partneriais Vienoje organizavo renginį, kuriame aptarta tarptautinė kova su narkotikais

Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos jubiliejinės 60-osios sesijos metu kovo 17 dieną Lietuva kartu su partneriais organizavo renginį „Pilietinė visuomenė ir tarptautinė narkotikų politika Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 kontekste“.

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu praėjusių metų balandį priimtas baigiamasis dokumentas – „Bendras pareiškimas dėl efektyvaus pasaulio narkotikų problemos sprendimo“ ir Darnaus vystymosi darbotvarkė 2030 kviečia ir ragina įvairius sektorius bendradarbiauti sprendžiant pasaulio narkotikų vartojimo problemas. Pilietinės visuomenės vaidmuo pripažįstamas vienu iš svarbiausių faktorių, norint pasiekti užsibrėžtus tikslus ir atsižvelgti į visų grupių poreikius.

Supratimas, kad niekas negali būti užmirštas, reikalauja visų, dirbančių šioje srityje, bendrų pastangų, siekiant 2030 Darbotvarkės tikslų, tokių kaip skurdo mažinimas, sveikos aplinkos ir gerovės visiems kūrimas, sveikatos paslaugų prieinamumas ir kt. Šis renginys skirtas parodyti, kaip ir kiek daug nevyriausybinis sektorius gali prisidėti prie prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimo.

Atidarydamas renginį, Lietuvos delegacijos vadovas ambasadorius Rokas Bernotas pažymėjo, kad tarptautinė bendruomenė jau yra pripažinusi, jog nevyriausybinis sektorius vaidina svarbų vaidmenį siekiant spręsti pasaulines narkotikų problemas, todėl turime pripažinti juos tikraisiais partneriais visuose etapuose, nuo politikos formavimo, jos įgyvendinimo bei vertinimo.

Renginyje taip pat dalyvavo Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus atstovai – koalicija „Galiu gyventi“. Partneriai: Meksikos Respublika, Austrijos, JAV, Vietnamo ir Lietuvos nevyriausybinės organizacijos.