Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2019.09.16 / Atnaujinta: 2019.09.26 10:51

Kultūros paveldas – žmogaus ir valstybės laisvės garantas

Lucke(Ukraina) rugpjūčio 5–7 d. vyko antrasis projekto „Kultūros paveldas žmogaus ir valstybės laisvės garantas – Lietuvos ir Ukrainos patirtys“ Nr. P2019-VB-UK-31, finansuojamo iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos, etapas.

Projekto vykdytojas yra Trakų rajono savivaldybės administracija, partneris – Lucko miesto taryba. Projekto tikslas – perteikti Lietuvos gerąją patirtį kultūros paveldo objektų restauravimo ir pritaikymo visuomenei srityje.

Įgyvendinant antrojo etapo projekto veiklas, vyko seminaras ir mokymai tema „Istorinių miestų paveldo išsaugojimo būdai ir metodai: Trakų geroji patirtis Luckui“. Lucke dalyvavo 7 ekspertai iš Lietuvos: Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo funkcijas Ana Gornova (projekto vadovė), Savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus Teritorijų planavimo specialistė Audronė Rukšytė, Trakų turizmo informacijos centro direktorė Laima Balčytienė, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Gintaras Abaravičius, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto direktorė, Paminklotvarkos katedros dėstytoja, dailės istorikė dr. Dalia Klajumienė, Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedros lektorė, skulptūros restauratorė Ramunė Balandžiūnienė ir Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedros lektorė, architektė Giedrė Filipavičienė.

Vilniaus dailės akademijos dėstytojos parengė išsamius mokymus trisdešimčiai specialistų iš Lucko. Dr. D. Klajumienė Lucke skaitė pranešimą, kurio temą pasiūlė patys Ukrainos delegacijos nariai diskusijų Trakuose metu. Kadangi jiems buvo įdomu sužinoti, kaip Lietuvoje vykdomi moksliniai tyrimai, edukacijos ir kitos veiklos, skatinančios kultūros paveldo išsaugojimą, pranešimo tema ir buvo „Mokslo tyrimų, edukacijos, savanorystės svarba saugant kultūros paveldą“. Tokią temą pristatyti leido ilgametė mokslinio darbo patirtis dailės istorijos ir paveldosaugos srityse, glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio restauratoriais bei pedagoginė veikla Vilniaus dailės akademijoje rengiant būsimus restauratorius. Pranešime iškeltos mintys įvairiais rakursais buvo plėtotos ir analizuotos viso susitikimo metu apžiūrint Lucko kultūros paveldo objektus, lankantis muziejuose, mokymo įstaigose. R. Balandžiūnienė pristatė temą „Lietuvoje taikomos lipdybos restauravimo darbų metodikos ir jų rengimo principai“. Klausytojus supažindino su konservavimo ir restauravimo darbų metodikų rengimo tvarka ir principais, metodikų vykdymo praktika Lietuvoje. Su luckiečiais aptarė aktualius klausimus ir problemas, susijusias su paveldo naudojimu, apsaugojimu ir išsaugojimu, dalinosi patirtimi ir žiniomis. Architektė G. Filipavičienė pristatė Trakų ir Vilniaus senamiesčius, kaip jie buvo kuriami, kokiais dokumentais vaudovautasi ir kaip vystėsi senamiesčiai. L. Balčytienė seminaro metu išsamiai pristatė Trakų rajono turizmo kelius akcentuojant kultūros paveldo svarbą turizmui. G. Abaravičius pristatantė temą „Tautos išbandymas paveldu. Trakų atvejis“. Dalinosi praktinėmis žiniomis apie kultūros paveldo objektų rekonstravimą, pritaikymą turizmui ir priežiūrą. Visi pranešimai buvo labai įdomūs ir svarbūs mūsų kolegoms Lucke, nes didžioji dalis problemų, kuriomis jie gyvena, pas mus jau sėkmingai išspręsta arba yra sprendžiama pradedant nuo teisinės bazės ir baigiant specialistais.

Įgyvendinus projektą „Kultūros paveldas žmogaus ir valstybės laisvės garantas – Lietuvos ir Ukrainos patirtys“, buvo pasiekti numatyti rezultatai. Trakuose organizuotas praktinis seminaras ir apskrito stalo diskusija dvidešimčiai suinteresuotų specialistų iš Ukrainos. Primename, kad pirmasis etapas vyko Trakuose 2019 m. gegužės 7–9 d., kai Lucko dalyviai susipažino su Trakuose restauruotais objektais, išklausė mokslo darbuotojų paskaitų, atliko praktines užduotis. Ir Lucke organizuotas trisdešimties Lucko miesto savivaldybės kultūros ir turizmo sričių, strateginio planavimo specialistų gebėjimų stiprinimas.

Projekto vertė 37 458,00 Eur. Ministerijos skirta lėšų suma 34 000,00 Eur, Trakų rajono savivaldybės administracija įsipareigojo skirti 2 333,00 Eur, partneriai – 1 125,00 Eur. Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų.

Trakų rajono savivaldybės

Kultūros ir turizmo skyriaus informacija