Spausdinti

Naujienos

Sukurta: 2018.05.09 / Atnaujinta: 2018.06.14 13:44

D. Skusevičius: Lietuva ir toliau skirs didelį dėmesį ES Rytų partnerystei

Gegužės 8 dieną, minint Rytų partnerystės politikos 9-ųjų metinių sukaktį, Užsienio reikalų ministerijoje surengtas Tarpinstitucinės darbo grupės Rytų partnerystės politikos įgyvendinimui koordinuoti skirtas posėdis. Jo metu aptartos Lietuvos institucijų bendradarbiavimo galimybės su Rytų partnerystės šalimis įgyvendinant darbotvarkę „20 siekinių 2020 metams“ ir kitus Briuselio viršūnių susitikime priimtus sprendimus.

Sveikinimo žodį posėdžio dalyviams taręs Lietuvos užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius pabrėžė, kad ES Rytų partnerystės programa ir projektai padeda 6 ES Rytų partnerėms vykdyti būtinas reformas. „Per pirmuosius devynerius šios politikos metus sudaryti ir šiuo metu jau visiškai veikia Asociacijos susitarimai su Ukraina, Sakartvelu (Gruzija) ir Moldova, kurie leido padidinti prekybos apimtis, pagilinti ekonominius ryšius ir aktyviau vykdyti realias reformas. Taip pat liberalizuotas ES vizų režimas šių šalių piliečiams, vykstantiems į ES, o neseniai pasirašytas ir naujas susitarimas su Armėnija“, – pabrėžė D. Skusevičius. Pasak viceministro, pagrindinis artimiausio laikotarpio uždavinys – padėti mūsų Rytų partneriams visus šiuos susitarimus sėkmingai įgyvendinti.

Lietuvos sukaupta patirtis stojant į ES ir toliau išlieka labai aktuali ir naudinga Rytų partnerystės šalims. Lietuva dalyvauja 35 ES „Dvynių“ projektuose, kitose dvišalio bendradarbiavimo su Rytų partnerystės valstybėmis veiklose.

Rytų partnerystės politikos pradžia laikomas pirmasis Rytų partnerystės Viršūnių susitikimas, 2009 metų gegužės 7 dieną surengtas tuo metu ES Tarybai pirmininkavusios Čekijos Respublikos sostinėje Prahoje. 2013 metais Rytų partnerystės viršūnių susitikimas buvo surengtas ir Vilniuje.

Tarpinstitucinę darbo grupę Rytų partnerystės politikai koordinuoti sudaro Prezidento ir  Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų atstovai.