Spausdinti

Bendradarbiavimas su Moldova

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Lietuvą ir Moldovą sieja draugiški ir tvirti ryšiai. Moldova yra viena iš Rytų partnerystės valstybių, kuriai skiriamas ypatingas Lietuvos dėmesys. Lietuva nuosekliai palaiko Moldovos pasirinkimą siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos į ES, aktyviai dalijasi sukaupta patirtimi eurointegracijos srityje, kartu vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus, kuriais siekia remti demokratinę pilietinės visuomenės raidą.

2018 m. Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis buvo įgyvendinti 8 dvišaliai vystomojo bendradarbiavimo projektai administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo, paramos demokratijai bei pilietinei visuomenei, moterų įgalinimo ir regionų plėtros srityse už 76 tūkst. Eur.

2006–2018 m. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansavo 129 projektų įgyvendinimą Moldovoje už daugiau nei 900 tūkst. Eur.