Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Švietimas

Universiteto taryba: nuoseklus sėkmingo universiteto valdymo instituto sukūrimas

Parami Liberal Arts and Science Foundation (Parami Institute of Liberal Arst&Sciences)

15 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Suteikti techninę pagalbą Mianmaro švietimo ministerijai ir kitoms suinteresuotosioms pusėms kuriant valdymo institucijas Mianmaro universitetuose visoje šalyje.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Surengti seminarą, kuriame dalyvaus:
  •  ekspertai iš JAV institucijų, turinčių šimtametes tradicijas administruoti valdymo institucijas šios šalies universitetuose;
  • Lietuvos ekspertai, kurie pasidalins savo patirtimi ir iššūkiais, su kuriais jie susidūrė formuodami autonomiją įgijusių universitetų tarybas Lietuvos universitetuose;
  • Mianmaro švietimo ministerijos pareigūnai, šios šalies parlamento nariai,  privačių ir valstybinių universitetų rektoriai ir administratoriai.
 • Seminaro dalyviai bus supažindinti su švietimo ir mokslo  sistema JAV, ES ir Lietuvoje, bus vertinama dabartinė situacija Mianmaro privačiame bei viešajame švietimo ir mokslo sektoriuje, nagrinėjami sunkumai, su kuriais susiduria šalies universitetai formuodami valdymo institutus privačiuose ir valstybiniuose universitetuose, nubrėžiamos kryptys tolimesniam darbui.
 
Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Švietimas „Akreditacijos institucijų vaidmuo užtikrinant švietimo kokybę“

Parami Liberal Arts and Science Foundation (Parami Institute of Liberal Arst&Sciences)

11 014,93 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Sustiprinti Nacionalinį akreditacijos ir kokybės užtikrinimo komitetą, siekiant suformuoti stiprią akreditavimo instituciją Mianmare ir užtikrinti, kad Mianmaro universitetai teiktų kokybišką švietimą visiems studentams.

REZULTATAI:

 • Surengtas vienos dienos seminaras (rugsėjo 7 d.) švietimo akreditavimo ir kokybės užtikrinimo tema. Tai jau ketvirtas seminaras tokia tema, kuri yra be galo aktuali Mianmaro švietimo ir mokslo visuomenei. Seminarą vedė JAV Tenesio nepriklausomos koledžų ir universitetų asociacijos prezidentas dr. Claude Pressnell, taip pat jame dalyvavo Lietuvos Studijų kokybės vertinimo centro vadovė Aurelija Valeikienė. Dalyvavo daug vyriausybinių, pelno ir nepelno siekiančių švietimo organizacijų atstovų, tarp jų NAQAC nariai, parlamento nariai, valstybinių universitetų ir privačių aukštųjų mokyklų atstovai.
 • Seminaro dalyviai supažindinti su švietimo akreditavimo sistema JAV, ES ir Lietuvoje, buvo vertinta dabartinė situacija Mianmaro privačiame bei viešajame švietimo sektoriuje, nagrinėti sunkumai, su kuriais susiduria NAQAC formuojant aukštos kokybės švietimo sistemą, nubrėžtos kryptys tolimesniam darbui.
 • Apie projektą išplatinta informacija per Mianmaro televizijos kanalą Cannel 9. Taip pat apie projektą platinta informacija socialiniuose tinkluose, NVO interneto svetainėje.

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Švietimas

Parama Mianmaro švietimo kokybės užtikrinimo ir akreditavimo sistemai

Parami Institute of Liberal Arts & Sciences (Parami Human Resource Development Association)

9 491 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: padėti Mianmaro nacionaliniam kokybės užtikrinimo komitetui (angl. National Committee for Quality Assurance - NAQAC) formuoti Mianmaro švietimo akreditavimo ir kokybės užtikrinimo sistemą,  stiprinti nacionalinės švietimo sistemos vadovų ir kitų procese dalyvaujančių institucijų administracinius gebėjimus ir jų tarpusavio koordinavimąsi.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Surengtas dviejų dienų seminaras švietimo akreditavimo ir kokybės užtikrinimo tema, kuriame dalyvavo 47 vyriausybinių, pelno ir nepelno siekiančių švietimo organizacijų atstovai, tarp jų NAQAC nariai, parlamento nariai, valstybinių universitetų ir privačių aukštųjų mokyklų atstovai. Seminarą vedė JAV Kolumbijos universiteto švietimo akreditavimo ir vertinimo departamento direktorė.
 • Seminaro dalyviai supažindinti su švietimo akreditavimo sistema kitose šalyse, jie įvertino dabartinę situaciją Mianmaro privačiame bei viešajame švietimo sektoriuje, išnagrinėjo sunkumus su kuriais susiduria NAQAC formuojant aukštos kokybės švietimo sistemą, nusibrėžė kryptis tolimesniam darbui.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos gerosios patirties dalinimasis švietimo reformos mokytojų rengimo srityse su Mianmaro Sąjungos Respublika

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras“

12 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: sustiprinti Mianmaro švietimo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant Mianmaro švietimo reformas, susijusias su mokytojų rengimu.

REZULTATAI:

 • Delegacija iš Mianmaro Sąjungos Respublikos švietimo ministerijos susipažino su Lietuvoje vykdoma švietimo reforma ir Lietuvos švietimo institucijomis;
 • Surengtas trijų dienų 4 Mianmaro Sąjungos Respublikos Švietimo ministerijos atstovų delegacijos vizitas Lietuvoje. Jo metu buvo lankytasi VĮ „Mokyklų tobulinimo centre“, Edukologijos universitete, VU Edukologijos katedroje, Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, ISM vadybos ir ekonomikos universitete, LR švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriuje, Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakultete;
 • Projekto partneriai – VĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ ir Mianmaro švietimo ministerija – susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo švietimo srityje – bendradarbiauti nacionaliniu lygmeniu per VĮ „Mokyklų tobulinimo centrą“, kuris koordinuotų bendradarbiavimo programą, įtraukdamas kitus partnerius, taip pat tiesiogiai bendradarbiauti tarp atskirų Mianmaro institucijų ir Lietuvos švietimo institucijų konkrečiais klausimais.