Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Švietimas „Akreditacijos institucijų vaidmuo, užtikrinant švietimo kokybę“

Parami Liberal Arts and Science Foundation (Parami Institute of Liberal Arst&Sciences)

12,000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Sustiprinti Nacionalinį akreditacijos ir kokybės užtikrinimo komitetą, siekiant suformuoti stiprią akreditavimo instituciją Mianmare ir užtikrinti, kad Mianmaro universitetai teiktų kokybišką švietimą visiems studentams.

NUMATOMI REZULTATAI: Nacionalinio akreditacijos ir kokybės užtikrinimo komiteto nariai, kiti atstovai, dalyvaujantys sprendimų priėmime ir atsakingi už šių sprendimų įgyvendinimą įgis žinių apie švietimo kokybės užtikrinimą ir akreditavimą iš akredituojančios institucijos perspektyvos.

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Švietimas

Parama Mianmaro švietimo kokybės užtikrinimo ir akreditavimo sistemai

Parami Institute of Liberal Arts & Sciences (Parami Human Resource Development Association)

9 491 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: padėti Mianmaro nacionaliniam kokybės užtikrinimo komitetui (angl. National Committee for Quality Assurance - NAQAC) formuoti Mianmaro švietimo akreditavimo ir kokybės užtikrinimo sistemą,  stiprinti nacionalinės švietimo sistemos vadovų ir kitų procese dalyvaujančių institucijų administracinius gebėjimus ir jų tarpusavio koordinavimąsi.

NUMATOMI REZULTATAI:

  • Surengtas dviejų dienų seminaras švietimo akreditavimo ir kokybės užtikrinimo tema, kuriame dalyvavo 47 vyriausybinių, pelno ir nepelno siekiančių švietimo organizacijų atstovai, tarp jų NAQAC nariai, parlamento nariai, valstybinių universitetų ir privačių aukštųjų mokyklų atstovai. Seminarą vedė JAV Kolumbijos universiteto švietimo akreditavimo ir vertinimo departamento direktorė.
  • Seminaro dalyviai supažindinti su švietimo akreditavimo sistema kitose šalyse, jie įvertino dabartinę situaciją Mianmaro privačiame bei viešajame švietimo sektoriuje, išnagrinėjo sunkumus su kuriais susiduria NAQAC formuojant aukštos kokybės švietimo sistemą, nusibrėžė kryptis tolimesniam darbui.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos gerosios patirties dalinimasis švietimo reformos mokytojų rengimo srityse su Mianmaro Sąjungos Respublika

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras“

12 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: sustiprinti Mianmaro švietimo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant Mianmaro švietimo reformas, susijusias su mokytojų rengimu.

REZULTATAI:

  • Delegacija iš Mianmaro Sąjungos Respublikos švietimo ministerijos susipažino su Lietuvoje vykdoma švietimo reforma ir Lietuvos švietimo institucijomis;
  • Surengtas trijų dienų 4 Mianmaro Sąjungos Respublikos Švietimo ministerijos atstovų delegacijos vizitas Lietuvoje. Jo metu buvo lankytasi VĮ „Mokyklų tobulinimo centre“, Edukologijos universitete, VU Edukologijos katedroje, Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, ISM vadybos ir ekonomikos universitete, LR švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų veiklos skyriuje, Vilniaus Kolegijos Pedagogikos fakultete;
  • Projekto partneriai – VĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ ir Mianmaro švietimo ministerija – susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo švietimo srityje – bendradarbiauti nacionaliniu lygmeniu per VĮ „Mokyklų tobulinimo centrą“, kuris koordinuotų bendradarbiavimo programą, įtraukdamas kitus partnerius, taip pat tiesiogiai bendradarbiauti tarp atskirų Mianmaro institucijų ir Lietuvos švietimo institucijų konkrečiais klausimais.