Projektai

   

Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Parama darbo vietų kūrimui Malyje, siekiant stabdyti neteisėtą migraciją Hidroponinė pašarų auginimo technologija verslumo skatinimui Malyje

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

(buvęs Aleksandro Stulginskio universitetas)

39 982 EUR

2018 m. - 19 982 EUR

2019 m. - 20 000 EUR

TIKSLAS: siekti sumažinti migraciją, gerinant Malio gyventojų, ypač moterų ir jaunimo, socialines ir ekonomines sąlygas.

NUMATOMI REZULTATAI:

  • Malio ūkyje ECO FERME P3 pilnai įrengtas ir išbandytas hidroponinės technologijos pašarų auginimui demonstracinis objektas, kurio pagalba įgyvendinant projektą 2019 metais bus demonstruojama technologija realiose gamybinėse sąlygose.

 

Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse vakarų Afrikoje Būsimi verslininkai kaimo ekonomikai Malyje Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) 19 000 EUR

TIKSLAS: gerinti Vakarų Afrikos regionų gyventojų socialinępadėtį įgyvendinant priemones, skatinančias potencialius migrantus likti savo šalyje.

REZULTATAI:

  • Malio jaunimas iš kaimiškų vietovių bus įgalintas ieškoti užimtumo galimybių, kurti savo verslus gyvenamosiose vietovėsel
  • Perduodamos žinios turės tęstinumą, t. y. bus perduodamos kitiems kaimo bendruomenių nariams, tokiu būdu didesnė bendruomenės dalis pajus teigiamus ekonominius pokyčius.