Spausdinti

Tarptautiniai konkursai

Pasaulinė maisto programa (World Food Programme, WFP) – Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos programa, per kurią tiekiamas maistas valstybėms, kuriose susiklostė ekstremaliosios situacijos. Organizacija perka maisto produktus ir transportuoja juos į valstybes, kurioms reikalinga pagalba tiekiant maistą savo gyventojams.

WFP maisto produktus perka iš valstybių-donorių ir kitų rėmėjų sumokėtų lėšų. Kiekviena valstybė-donorė, mokėdama savanorišką įnašą Organizacijai, gali teikti prašymą šias lėšas naudoti perkant maisto produktus tam tikroje valstybėje arba regione.

Lietuva mokėdama savanorišką įmoką, gali siūlyti maisto prekes pirkti iš Lietuvos gamintojų. Tačiau reali galimybė paremti lietuvių gamintojus yra maža, nes turi sutapti WFP paklausa tam tikrai prekei, Lietuvos gamintojo (turinčio WFP tiekėjo statusą ir atitinkančio kitus reikalavimus) prekės pasiūla, atstumas tarp Lietuvos ir šalies-gavėjos turėtų būti kuo mažesnis ir taip pat Lietuvos gamintojo pasiūlymas turi atitikti kitus WFP viešųjų pirkimų kriterijus.

Siekiant stiprinti šią galimybę, reikia bendradarbiauti tiesiogiai su WFP, turint aiškią Lietuvos strategiją ir poziciją šiuo klausimu. Remiantis mažiausio atstumo principu, potencialiai Lietuvos gamintojai galėtų tiekti maisto produktus Sirijai, Irakui, Palestinai, Uzbekistanui, Tadžikistanui, Kirgizijai, Sahelio regiono valstybėms.

Lietuvių gamintojai galėtų bendradarbiauti su WFP dvejose srityse: 

  1. Dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose ir tiekiant maisto produktus, praturtintus vitaminais (kategorija „blended foods“, kuriems poreikis nuo 2011 iki 2012 m. išaugo trigubai), kvietinius miltus, makaronus ir augalinį aliejų. Taip pat lietuvių gamintojai galėtų išnaudoti galimybę dalyvauti mokyklų maitinimo programose, tiekiant aukščiau minėtus maisto produktus.
  2. Dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose bei tiekiant ne maisto prekes ir paslaugas WFP vykdomiems projektams ir programoms. Šiems pirkimams ne visada galioja mažiausios kainos prioritetas, vertinama kokybė ir tiekėjo kompetencija. Lietuvos tiekėjams būtų galimybė dalyvauti techninėje pagalboje, pavyzdžiui, dalyvauti spaudos darbų arba vertimo paslaugų konkursuose (informacinių leidinių bei instrukcinių bukletų rengimas ir spausdinimas). Kitos galimo bendradarbiavimo sritys yra informacijos ir komunikacijos (ICT) paslaugos ir žemės ūkio įrangos tiekimas bei priežiūra.

Kontaktinis asmuo, galintis suteikti detalesnę informaciją:

Kęstutis Tarnauskas

Žemės ūkio atašė Lietuvos ambasadoje Italijoje.
Tel.: +39 06 855 90 52
El.p. kestutis.tarnauskas@zum.lt

Plačiau apie programą skaityti čia.