DUK

 

Vertinant veiklų įgyvendinimo išlaidas (patiriamas Lietuvoje) remiamasi ESFA parengta prekių ir paslaugų rinkos kainų analize: https://www.esf.lt/data/public/uploads/2017/08/2017.08_esf.lt_skelbti.xls

 

Ekspertų darbo užmokesčio dydis nustatomas, vadovaujantis Europos komisijos taikoma praktika įgyvendinant Dvynių projektus. Eksperto dienos darbo užmokestis neturi viršyti 350 EUR. Į šią sumą neįskaičiuojamos kelionės išlaidos, apgyvendinimas, dienpinigių išlaidos ir kitos komandiruotės išlaidos, nurodytos 2004 m. balandžio 29 d. LR vyriausybės nutarime Nr. 526 Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo.

Ilgalaikio turto įsigijimas yra tinkamos išlaidos, kai:

  • tai yra tiesioginės projekto išlaidos;
  • ilgalaikio turto pirkimas būtinas rezultatams pasiekti;
  • yra užtikrintas projekto rezultatų tvarumas (t.y., užtikrinta, kad ilgalaikis turtas bus naudingai panaudojamas ateityje).

Pareiškėjo finansinis indėlis yra neprivalomas, tačiau paraiškų vertinimo metu paraiškai suteikiami balai, kai prie projekto prisidedama nuosavu indėliu (kuris gali būti finansinis ir/ ar įnašas natūra)

Maksimalus projekto sąmatos dydis nėra reglamentuotas, tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad bendra kvietime nurodyta suma bus išdalinta visiems projektams, atrinktiems pagal devyniolika pateiktų koncepcijų.