Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Socialinis ir ekonominis įgalinimas

Moterų inovatyvaus verslo plėtra Dramblio Kaulo Krante „Expand Ivory Coast“

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

24 000 EUR

TIKSLAS: Mažinti moterų ir vyrų nelygybę Dramblio Kaulo Krante bei gerinti moterų ekonominę bei socialinę padėtį įgyvendinant priemones, įgalinančias moteris kurti bei plėtoti inovatyvų verslą.

 

NUMATOMI REZULTATAI:

  • Parengta 1 mokymų programa.
  • Suorganizuoti 2 penkių dienų mokymų ciklai Dramblio Kaulo Krante.
  • 40 moterų, dalyvavusių mokymuose ir įgijusių inovatyvaus verslo vadybos kompetencijų (po 20 dalyvių kiekvienoje sesijoje).
  • Suteikta 40 val. nuotolinių konsultacijų (preliminariai 1 dalyvei numatyta 1 val. konsultacijų).
  • Suorganizuotas 1 pažintinis keturių dienų vizitas į Lietuvą, kurio metu aplankytos 4 inovatyvios moterų valdymo įmonės.
  • 3 asmenys iš Dramblio Kaulo Kranto, sustiprinę moterų verslumo ir inovacijų paramos teikimo kompetencijas.
  • Suteikta 12 val. konsultacijų apie inovacijų bei verslumo paramos paslaugų teikimą.