Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Valdžios institucijų/aukštųjų mokyklų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvos patirties perdavimas parengiant archeologijos studijų programą Butano aukštojoje mokykloje bei stiprinant Butano institucijų administracinius gebėjimus organizuojant archeologijos studijas

VšĮ Vilniaus universitetas Prof. Aleksiejus Luchtanas

2 379,13 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: stiprinti Butano aukštosios mokyklos administracinius ir institucinius gebėjimus organizuojant archeologijos mokslo tyrimus ir studijas.

REZULTATAI:

  • Sustiprintos Butano Karalystės aukštosios mokyklos tyrėjų ir akademikų kompetencijos.
  • Parengta Butano Karalystės Sherubtse koledžo archeologijos studijų programa, galimybių studija apie archeologijos mokslo ir studijų padėtį Butane.
  • Surengtas susitikimas su Sherubtse koledžo Prezidentu ir padalinių vadovais: užmegzti ryšiai tarp Lietuvos ir Butano institucijų mokslo, kultūros ir kultūros paveldo srityse, išanalizuotos tolesnio bendradarbiavimo galimybės.
  • Skaityta dviejų valandų paskaita I ir II kursų studentams (apie 100 klausytojų).
  • Lankyti kultūros paveldo objektai Randjung, Radhi, Bartskam ir Barskong vietovėse numatant perspektyvias vietas archeologiniams tyrinėjimams.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Centrinės valdžios įstaigų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas Lietuvos patirties perdavimas stiprinant Butano institucijų administracinius gebėjimus bei skatinant demokratines reformas Butane NVO „Tarptautinis rinkimų tyrimo centras“ 3 298,09 EUR

TIKSLAS: perduoti Lietuvos patirtį siekiant skatinti demokratines reformas ir stiprinti Butano institucijų administracinius gebėjimus.

REZULTATAI:

  • Į Lietuvą atvyko Butano Užsienio reikalų ministerijos dvišalių santykių departamento direktorius amb. Kesang Wangdi ir to pačio departamento pareigūnė atsakinga už Europos šalis Sonam C. Namgyel. Tai pirmasis šalių istorijoje tokio lygio Butano valdžios atstovų vizitas į Lietuvą;
  • Butano URM atstovai buvo supažindinti su Lietuvos gerąja patirtimi įgyvendinant demokratines reformas ir stiprinant institucinius gebėjimus projekto išskirtose srityse, taip pat buvo identifikuotos tolesnio bendradarbiavimo gairės;
  • Aukščiausiu valstybiniu lygiu aptartos diplomatinių santykių užmezgimo galimybės tarp šalių;
  • Butano atstovams suorganizuotas seminaras Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir susitikimai Alytaus, Druskininkų savivaldybėse, pristatant Lietuvos viešojo valdymo savivaldos srityje gerąsias praktikas.