Spausdinti

2016 m. projektai Baltarusijoje

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui

The EHU Times

VšĮ „Europos humanitarinis universitetas“ 19 595,08 EUR

TIKSLAS: sukurti patikimą ir žinomą informacijos šaltinį rusiškai kalbančiai auditorijai, suteikti EHU studentams praktinio darbo kokybiškoje ir vakarietiškais standartais besivadovaujančioje žiniasklaidos priemonėje įgūdžių, parengti juos atpažinti ir dekonstruoti propagandą, didinti Europos humanitarinio universiteto žinomumą.

REZULTATAI:

 • Sukurtas mokomasis informacinis portalas (mokymo bazė Europos humanitarinio universiteto (EHU) studentams) rusų kalba, kuriame talpinamos ekspertų ir studentų parengtos publikacijos;
 • Apmokyta 15 EHU studentų;
 • Surengti mokomieji seminarai EHU studentams bei Rytų Partnerystės šalių jauniesiems žurnalistams;
 • Portalo rašiniai cituoti nacionalinėje žiniasklaidoje („Verslo žinios“, 15min.lt, lrytas.lt, ru.delfi.lt, „Lietuvos žinios“, bns.lt, forex.lt, atskirų straipsnių vertimai publikuoti portale lrt.lt).

Švietimas

Bolonijos procesas Baltarusijos jaunimui

Juridinis asmuo

7 834,87 EUR

TIKSLAS: skleisti informaciją apie Bolonijos procesą ir naujas galimybes Baltarusijos studentams ir akademikams.

REZULTATAI:

 • Įvykdyta informacinė kampanija Baltarusijos aukštosiose mokyklose: išplatinta apie 35000 lankstinukų apie Bolonijos procesą ir jo teikiamas galimybes;
 • Suorganizuotas esė „Kaip priartinti mano aukštojo mokslo įstaigą prie europinių standartų“ konkursas, kuriame dalyvavo 60 studentų iš Baltarusijos administracinių regionų. Geriausių esė darbų autoriai dalyvavo Vilniuje vykusioje konferencijoje apie Bolonijos procesą;
 • Prie Baltarusijos nevyriausybinės jaunimo organizacijos „Jaunieji krikščionys demokratai“ inicijuotos studentų organizacijos „Student Network“ prisijungė naujų aktyvistų.
Istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas

LDK didikų Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiaus bažnyčios rūsiuose tyrimai ir pritaikymo lankymui koncepcija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

6 879,64 EUR

TIKSLAS: LDK kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimas, Lietuvos patirties paveldo tyrimų srityje perdavimas Baltarusijos specialistams ir Nesvyžiaus mauzoliejaus saugojimo ir pritaikymo turistų lankymui koncepcijos parengimas.

REZULTATAI:

 • Surengtas ekspertų ir paveldo specialistų praktinis mokomasis seminaras Vilniuje;
 • Baltarusijos specialistai supažindinti su analogiškais palaidojimų objektais Kėdainiuose ir Dubingiuose;
 • Vykdyti mokslininkų ir ekspertų tiriamieji darbai Nesvyžiaus mauzoliejuje;
 • Parengta mauzoliejaus lankymo koncepcija, nurodant pagrindinius darbus, kuriuos reikia atlikti Baltarusijos specialistams;
 • Surengta apibendrinanti konferencija Nesvyžiuje, aktualizuojanti Lietuvos ir Baltarusijos veiksmus saugant ir toliau tyrinėjant Radvilų mauzoliejų.

Pilietinės visuomenės stiprinimas bei pilietinių iniciatyvų skatinimas

Baltarusiškas pavasaris Vilniuje: pasaulio baltarusių kultūros, mokslo ir jaunimo atstovų susitikimas Juridinis asmuo 26 228,11 EUR

TIKSLAS: stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir kultūrinį tapatumą, stiprinti ryšius ir patirties perdavimą tarp Baltarusijoje ir užsienyje studijuojančio bei dirbančio aktyvaus jaunimo, kultūros bei mokslo atstovų ir intelektualų.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas Vieningų Baltarusijos studentų sąskrydis bei Baltarusijos tyrėjų tarybos susitikimas;
 • Sukurta platforma idėjų apsikeitimui ir patirties perdavimui tarp baltarusių tyrėjų, intelektualų bei jaunųjų lyderių;
 • Surengti Baltarusijos kultūros pristatymo renginiai, suteikę galimybę Baltarusijos kūrėjams pristatyti savo kūrybą tiek Baltarusijos visuomenei ir diasporai, tiek Lietuvos gyventojams.

Jaunimo projektas „Pilietinių iniciatyvų centras“

Juridinis asmuo

8 073,38 EUR

TIKSLAS: skatinti naujas pilietines nevyriausybines jaunimo iniciatyvas ir stiprinti pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

REZULTATAI:

 • Surengta vasaros stovykla ir mokymai aktyvistams, sukuriant sąlygas idėjų apsikeitimui bei patirties perdavimui tarp baltarusių jaunimo, nevyriausybinių organizacijų atstovų.