Spausdinti

Europos humanitarinis universitetas

1992 m. įkurtas Europos humanitarinis universitetas (EHU) buvo daugiau nei dešimtmetį Minske veikęs vienintelis privatus universitetas, turėjęs valstybės pripažintą statusą. 2004 m. vasarą dėl Baltarusijos valdžios sudaromų kliūčių EHU buvo priverstas nutraukti savo veiklą Minske. Lietuvos Vyriausybės, Europos Komisijos, įvairių Europos valstybių, Šiaurės Ministrų Tarybos, JAV, taip pat privačių fondų ir kitų rėmėjų dėka  Universitetas atkūrė savo veiklą Vilniuje, kur 2006 m. jam buvo suteiktas  Lietuvos universiteto statusas bei išduotas leidimas švietimo veiklai vykdyti.

Vilniuje veikiantis EHU yra vienintelis baltarusių universitetas, savo studentams, dėstytojams ir personalui suteikiantis akademinę laisvę ir sudarantis sąlygas akademiniame ir kasdieniame gyvenime vartoti baltarusių kalbą. Universitetas organizuoja ir vykdo studijas, teikia aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo mokslinius tyrimus, socialinę ir kultūrinę plėtrą, plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą.

2017–2018 mokslo metais Universitete studijuoja 876 studentai. 2017 m. priimti 294 nauji studentai (91% įstojusiųjų – Baltarusijos piliečiai). 83 % Universiteto absolventų gauna darbą pagal įgytą specialybę, 62 % grįžta dirbti į Baltarusiją. Nuo EHU perkėlimo į Vilnių, Universitetą baigė 2124 absolventai.

2017 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė perdavė Universitetui panaudos pagrindais neseniai restauruotą buvusio Augustinų vienuolyno ansamblio pastatą Vilniuje, Savičiaus g. 17, kurio paskirtis pilnai atitinka universitetinei veiklai keliamus reikalavimus.

Lietuva visapusiškai remia EHU nuo pat jo veiklos perkėlimo į Vilnių, skirdama finansinę paramą, išduodama nemokamas vizas studentams ir dėstytojams bei suteikdama patalpas. Įvertindama būsimą EHU studentų vaidmenį Baltarusijos politiniame ir socialiniame gyvenime, Lietuva deramą dėmesį skiria veikloms, kurių tikslas – ugdyti jaunimo lyderystės įgūdžius, įtraukti į kitų projektų, susijusių su Baltarusijos pilietinės visuomenės skatinimu, įgyvendinimą.

Šiuo metu yra 3 pagrindiniai EHU donorai: Europos Komisija, Švedija  ir Lietuva.  2016 m. lapkričio 24 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos ir Švedijos tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūros (SIDA) Susitarimas dėl deleguotojo bendradarbiavimo, susijusio su parama EHU.  Donorų veiklą koordinuoja SIDA.

www.ehu.lt

LR Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus komentaras apie EHU svarbą: