Spausdinti

Bendradarbiavimas su Armėnija

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos (ES) nare, padeda Rytų partnerystės šalims siekti politinės asociacijos ir ekonominės integracijos su ES. Geri kaimyniniai santykiai su šiomis šalimis, dar vadinamomis Rytų partnerėmis, ir visapusiška parama joms įgyvendinant plačias politines, ekonomines ir socialines reformas – nuoseklus Lietuvos užsienio politikos prioritetas.

Armėnija yra viena iš šešių Europos Sąjungos Rytų Partnerystės šalių. Rytų Partnerystė – ES iniciatyva, kurios pagalba ES derina savo strateginius, ekonominius, vizų ir kitus santykius su savo rytinėmis kaimynėmis.

ES ir Armėnijos santykiai remiasi 2017 m. lapkričio 24 d. pasirašytu ES ir Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimu, kuris nuo 2018 m. birželio 1 d. taikomas laikinai, kol vyksta ratifikavimo procedūros.

2006–2018 metais Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija Armėnijoje įgyvendino 18 dvišalių ir 5 regioninius projektus, kuriems iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos buvo skirta daugiau kaip  207,00 tūkst. €.

Lietuva aktyviai vykdo projektus demokratijos ir pilietinės visuomenės ugdymo, administracinių-institucinių gebėjimų stiprinimo, gero valdymo srityse, socialinio aktyvumo skatinimo bei tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir regioninės plėtros, savivaldos stiprinimo srityse. Lietuva taip pat dalyvauja ES Dvynių programoje ir kituose europiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose Armėnijoje.