Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Vaikų vasaros stovykla 2019

NVO “Full Life”

6 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Armėnijos jaunimo su negalia ir vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų socialinio aktyvumo skatinimas ir jų integracija visuomenėje.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • 2 savaičių trukmės vasaros stovyklos (100 vaikų, 55 vaikai su negalia, 45 iš socialiai pažeidžiamų šeimų), kuriose vaikai įgaus žinių sveikos gyvensenos, aplinkos apsaugos, žmogaus teisių srityse.
 • Vaikai įgis daugiau savarankiškumo, didesnio pasitikėjimo savimi ir visuomene, bus paskatintas vaikų įsitraukimas į aktyvų, sveiką, pilietišką gyvenimą, tarpusavio tolerancija.

Vaikų saugumas kaimo keliuose

NVO  "Martuni Women's Community Council"

4 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Pilietinės visuomenės sąmoningumo ugdymas gerinant eismo saugumą Armėnijos keliuose.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Ararat, Shirak, Tavush, Kotayk ir Gegharkunik regionuose bus pravesti saugaus eismo seminarai ir išdalinti atšvaitai.
 • Bus atspausdinta ir išdalinta 2000 bukletų, skatinančių dėvėti šviesą atspindinčius elementus.
 • Bus surengta saugumo keliuose didinimo kampanija dalijant atšvaitus ir skatinant naudoti šviesą atspindinčius gaminius. Planuojami susitikimai su vietos valdžios atstovais, policijos atstovais bei penkiomis bendruomenėmis. Apie projektą bus informuojama Armėnijos Transporto, komunikacijų ir informacinių technologijų ministerija.

Regionų vystymas

Medaus rinkodaros ir prekės ženklo sukūrimas Sisian regione

NVO “Sisian region plėtros iniciatyva”

5 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Skatinti ekonominę Sisian regiono plėtrą, didinant kaimo vietovių gyventojų užimtumą.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Pravesti mokymus suinteresuotiems bičių ūkiams. Susitarti dėl bendros produkcijos gamybos, nupirkti įrangą medaus laikymui, transportavimui ir laboratorijai.
 • Ketinama atgaivinti Sisian regiono bitininkystės sąjungos veiklą Sukurti vieningą regiono medaus prekės ženklą „Sisian honey“.
 • Produkcijos pardavimus išplėsti į Jerevano rinką.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų vystymas

Pėsčiųjų saugumo kelyje didinimas

Martuni miesto moterų taryba NVO 6 079 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Armėnijos kaimo vietovių ekonominio ir socialinio aktyvumo plėtra didinant eismo saugumą.

REZULTATAI:

 • Dviejuose Armėnijos regionuose (Vayots Dzor ir Gegharkunik) pravesta saugumo keliuose didinimo kampanija skatinant naudoti/nešioti šviesą atspindinčius gaminius.
 • Išdalinti specialūs (su įkomponuotais šviesą atspindinčiais elementais) lietpalčiai, atspausdinta ir išdalinta 2000 bukletų, skatinančių dėvėti šviesą atspindinčius elementus.
 • Eismo saugumą didinančių (t.y. šviesą atspindinčių) gaminių gamybos linija papildyta nauja įranga.
 • 2018 m. lapkritį projektas ir produktai pristatyti Martuni miesto šventėje, tarp jų ir šventėje dalyvavusiam  Armėnijos Ministrui Pirmininkui  N. Pashinyan. https://web.facebook.com/mwccngo/posts/1910582135644676. Vykdanti projektą NVO „Martuni miesto moterų bendruomenė“ bendradarbiavo su 3 vietos NVO, informacijos sklaidai pasitelkti savanoriai.
Moterų įgalinimas Moterų įgalinimas pasitelkiant startuolius

Naujųjų technologijų švietimo fondas Labdaros organizacija

5 936,19 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Armėnijos kaimo vietovių ekonominio ir socialinio aktyvumo plėtra, moterų aktyvumo skatinimas.

REZULTATAI:

 • Dviejuose Armėnijos regionuose (Vayots Dzor ir Gegharkunik) pravesti mokymai 28 moterims (17 dalyvių iš Yeghenadzor ir 11 iš Gavar miestų) šiose sritis: rinkotyra, verslo vadybos pradmenys, klientų pritraukimas išnaudojant socialinius tinklus, verslo finansų valdymo pradmenys ir kita.
 • Pravestos tete a tete sesijos su moterimis jau įkūrusiomis sėkmingus verslus, idant šios savo patirtimi padėtų naujų verslų vystymuisi.
 • 8 geriausias verslo idėjas pristačiusios moterys dalyvavo finaliniame konkurse, iš kurių 3 buvo apdovanotos premijomis:
  - 1 vieta - Lala Mkrtchyan iš Gavar miesto (Gegharkunik regionas). Verslo idėja – žuvų kepenėlių (kurios šiuo metu tiesiog išmetamos) perdirbimas ir pardavimas Jerevane;
  - 2 vieta - Siranush Amirkhanyan, (Gegharkunik regionas). Verslo idėja – valgomosios prieskoninės žolės, augančios Gegharkunik regione rinkimas šaldymas ir pardavimas;
  - 3 vieta - Armine Hovhannisyan, Yeghegnadzor (Vayots Dzor regionas). Verslo idėja – suvenyrinių šalių ir šalikų gamyba pasitelkiant vietinių moterų pieštus ornamentus ir piešinius.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Įtraukianti vasaros stovykla 2017

Nevyriausybinė organizacija „Full Life“

2 924 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Vaikų su negalia ir kitų pažeidžiamų socialinių grupių socialinė integracija.

REZULTATAI:

 • 51 vaikas (pradžioje buvo numatyta 45), daugiausiai turintys negalią ar iš pažeidžiamų socialinių grupių šeimų, savaitę praleido stovykloje, kuri pritaikyta žmonėms su negalia.
 • Buvo apmokyti įgūdžių, padidinančių jų pasitikėjimą savimi ir integraciją į visuomenę.
 • Sužinojo apie žmogaus/vaikų teises ir pareigas, mokėsi kelių eismo taisyklių, buvo išmokyti suteikti pirmąją pagalbą ir užsiėmė kita veikla, užtikrinančia turiningą ir kokybišką poilsį (pvz., bočia sportas, kuris yra parolimpinė sporto šaka).
 • Pasibaigus stovyklai, vaikai, kuriems reikalinga psichologinė pagalba, ją toliau gaus NVO „Full Life“.
Armėnijos Švč. Mergelės Marijos vasaros stovyklos projektas Švč. Mergelės Marijos ordino Armėnijos seserys vienuolės 3 012 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Pilietinės visuomenės ugdymas.

REZULTATAI:

 • Keturios pamainos stovyklautojų praleido stovykloje po 16 d. (iš viso 910 vaikų, daugiausiai našlaičiai arba iš neturtingų šeimų).
 • Buvo apmokyti įgūdžių, padidinančių jų pasitikėjimą savimi ir integraciją į visuomenę.
 • Mokėsi užsienio kalbų (anglų arba prancūzų), kompiuterinio raštingumo, menų (piešimo, teatro) ir užsiėmė kita veikla, atskleidžiančia jų talentus ir užtikrinančia turiningą ir kokybišką poilsį.
 • Kuriems reikalinga, buvo suteiktos stomatologo paslaugos.
Parama piliečių saugaus eismo didinimui kaimo keliuose Nevyriausybinė organizacija „Martuni miesto moterų bendruomenė“ 9 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Pilietinės visuomenės ugdymas didinant eismo saugumą.

REZULTATAI:

 • Įrengta eismo saugumą didinančių (t.y., šviesą atspindinčių) gaminių gamybos linija ir pradėta gamyba
 • Sukurtas dizainas ir pradėta atšvaitų bei įvairios paskirties drabužių (sportinių, skirtų žemdirbiams ir kt.) su įkomponuotais šviesą atspindinčiais elementais  gamyba.
 • Surengta saugumo keliuose didinimo kampanija dalijant atšvaitus ir skatinant naudoti/nešioti šviesą atspindinčius gaminius. Susitikta su Martuni miesto valdžios atstovais, policijos atstovais bei aštuoniomis bendruomenėmis (Martuni, Tsovinar, Geghovit, Vaghashen, Astghadzor, Zolakar, Vardenik ir Lichk). Apie projektą informuota Armėnijos Transporto, komunikacijų ir informacinių technologijų ministerija.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Moterų ekonominio aktyvumo skatinimas

Daugiau galimybių buvusioms kalinėms grįžti į visuomenę

Nevyriausybinė organizacija „Pilietinės visuomenės institutas“

 5.000 EUR

Diplomatines atstovybės projektas

TIKSLAS: sukurti sąlygas kalinėms moterims integruotis į visuomenę po bausmės atlikimo, tuo pačiu netiesiogiai skatinti moterų verslumą.

REZULTATAI:

 • Moterų kalėjime įrengtos kirpyklos patalpos ir pravesti kirpimo kursai kalinčioms moterims;
 • Suteikta galimybė integruotis iš kalėjimo išėjusioms moterims į visuomenę, pačioms sau susikuriant darbo vietą;
 • Moterims, projekto metu baigusioms mokymų kursus, išduoti kirpėjos kursų baigimo kvalifikacijos pažymėjimai, kurie yra pripažįstami Armėnijos darbo rinkoje

Pilietinės visuomenės stiprinimas (saugumo keliuose skatinimas)

Vienodos galimybės keliuose

Nevyriausybinė organizacija „Bars Media“

5.000 EUR

Diplomatines atstovybės projektas

TIKSLAS: atkreipti dėmesį į neįgaliųjų padėtį visuomenėje ir jų galimybes gyventi pilnavertį gyvenimą, tuo pačiu atkreipiant dėmesį į saugaus eismo skatinimo reikalingumą

REZULTATAI:

 • Sukurtas 25 min. dokumentinis filmas „Kelias“, kuriame kalbama apie asmenų su negalia realijas kelyje. Filmas tuo pačiu propaguoja saugaus eismo, taisyklių keliuose laikymąsi, pėsčiųjų teisių keliuose paisymo reikšmę demokratinės, pilietinės valstybės gyvenime. Filmas laimėjo pagrindinį metinį prizą žiniasklaidos „Lygių galimybių“ apdovanojimuose.
Parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui Konferencija „Tiriamasis skaitmeninis pasakojimas: konferencija tema žiniasklaida prieš korupciją“ Nevyriausybinė organizacija „Media Initiatives Center“ 10.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: skatinti laisvą žiniasklaidą, atkreipiant dėmesį į stiprios, nepriklausomos žiniasklaidos vaidmenį laisvoje demokratinėje valstybėje, akcentuojant tiriamosios žiniasklaidos vaidmenį kovoje su korupcija įvairiose srityse.

REZULTATAI:

 • Surengta konferencija skirta žurnalistinių gebėjimų stiprinimui, akcentuojant žiniasklaidos vaidmenį laisvoje, demokratinėje valstybėje, taip pat ir kovoje prieš korupciją.
 • Sustiprinti regioninio bendradarbiavimo ryšiai;
 • 16 užsienio ekspertų iš Lietuvos, Vokietijos, Čekijos, JK, JAV, Turkijos, Rusijos, Moldovos, Ukrainos pasidalino gerąja praktika, išmoktomis pamokomis su 150 Armėnijos tiriamosios žurnalistikos, taip pat ir mokslo, nevyriausybinių organizacijų atstovais.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama pilietinei visuomenei ir moterų socialinio aktyvumo skatinimas

"Padedančios rankos" ("Helping Hands")

Nevyriausybinė organizacija "Armėnijos Raudonojo Kryžiaus organizacija"
("Armenian Red Cross Society" NGO)

5000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS:  Moterų, jaunimo, asmenų su negalia ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių socialinio aktyvumo skatinimas ir jų socialinė integracija

REZULTATAI:

 • Pagerintos gyvenimo sąlygų sunkiai besiverčiantiems Armėnijos gyventojams ir jie įtraukti į aktyvią pilietinę veiklą.

Socialinio aktyvumo skatinimas

"Įtraukties vasaros stovykla" ("Inclusive Summer Camp")

Nevyriausybinė organizacija "Full Life"("Full Life" NGO)

5000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS:  Jaunimo ir asmenų su negalia socialinio aktyvumo skatinimas ir jų socialinė integracija

REZULTATAI:

 • Vaikai su negalia įgijo daugiau savarankiškumo, didesnio pasitikėjimo savimi ir visuomene, skatintas vaikų įsitraukimas į aktyvų, sveiką, pilietišką gyvenimą, tarpusavio toleranciją.
Paramos teikimo sektorius Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirtos lėšos Projekto rezultatai
Pilietinės visuomenės stiprinimas

Įtraukties vasaros stovykla

(ambasados projektas)

NVO „Full Life" (Armėnija)

16 345,55 Lt

(4 734 EUR)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: neįgalius ir vargingai gyvenančius vaikus įtraukti į socialines veiklas, kad jie pasijustų esantys visaverčiais ir aktyviais piliečiais.

REZULTATAI: 90 neįgalių ir iš vargingų šeimų kilusių vaikų 1 mėnesį gyveno, lavinosi, žaidė, keliavo po apylinkes kartu su bendraamžiais vasaros stovykloje.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Išgelbėtos gyvybės (ambasados projektas)

NVO „Partnership and Teaching" (Armėnija)

3654,44 Lt

(1 058,40 EUR)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: keisti pilietinės visuomenės požiūrį į į saugumą kelyje, skatinti pagarbą pėstiesiems.

REZULTATAI: kaimo vietovėje esančioje mokykloje vykusių seminarų ir viktorinų metu, dalinant atšvaitus vaikams ir tėvams, mokiniai ir tėvai susipažino su saugaus eismo ir pagarbos pėstiesiems principais.

Nr. Paramos teikimo sektorius Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslas ir rezultatai
1. Moterų socialinio aktyvumo skatinimas Armėnijos moterų politinio aktyvumo skatinimas Kauno technologijos universitetas 26.826 Lt

TIKSLAS: skatinti Armėnijos moterų įsitraukimą į vietos problemų sprendimą supažindinant jas su Lietuvos vietos savivaldos sistema, jos funkcijomis ir atsakomybėmis, bei suteikiant Armėnijos savivaldos atstovėms galimybę perimti kolegių Lietuvoje gerąją patirtį. Bendras projektas su Nacionaliniu demokratijos institutu (JAV).

REZULTATAI: Parengta 7 dienų pažintinio vizito Lietuvoje programa. Programoje dalyvavo 10 Armėnijos savivaldybių tarybos atstovių. Armėnijos atstovės buvo supažindintos su Lietuvos politine administracine sistema, Lietuvos savivaldos struktūra, valdžios institucijų funkcijomis, atsakomybėmis. Apžvelgta viešojo administravimo sistema Lietuvoje, savivaldybės ir jos institucijų vieta valstybės valdymo sistemoje, jų santykiai su valstybės valdžios institucijomis. Taip pat aptarti strateginio valdymo, biudžeto planavimo, bendradarbiavimo su žiniasklaida, piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą klausimai. Atstovės susitiko su Klaipėdos miesto, Ukmergės ir Kauno rajonų savivaldybių tarybos nariais.

2.    

LR ambasada Armėnijoje (1 projektas)

15.000 Lt Teikta parama žmogaus teisių užtikrinimo ir pilietinės visuomenės stiprinimo srityje.
  IŠ VISO 2   41.826 Lt  

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Žiniasklaidos vaidmuo rinkimų kampanijos metu: Gruzijos, Armėnijos ir Azerbaidžano žurnalistų mokymai

UAB "Komunikacijos mokykla"

129.557 Lt

TIKSLAS: Pietų Kaukazo šalyse ugdyti laisvą ir profesionalią žiniasklaidą, gebančią atlikti demokratijos garanto vaidmenį.

REZULTATAI: apmokyta 16 ekspertų; perduota Lietuvos geroji patirtis žurnalistikos etikos, informacijos teisės ir žmogaus teisių užtikrinimo srityse.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Armėnijos, Gruzijos ir Azerbaidžano nacionalinių standartizacijos institucijų administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas

Standartizacijos departamentas prie LR aplinkos ministerijos

91.703 Lt

TIKSLAS: Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos nacionalinių standartizacijos institucijų stiprinimas.

REZULTATAI: nacionalinės standartizacijos institucijas aprūpintos būtiniausia kompiuterine technika, technika įdiegta, darbuotojai apmokyti ja naudotis.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Žmogaus teisių ir Europos integracijos mokykla (LR ambasados Armėnijoje projektas)

Lietuvos visuomeninės politikos strategijų centras ir Armėnijos globalinio ir regioninio bendradarbiavimo centras

29.475 Lt

TIKSLAS: jaunimo švietimas - šiuolaikinės valstybės valdymo koncepcijų, žmogaus teisių, pilietinės visuomenės ir Europos integracijos problematikos pristatymas.

REZULTATAI: konkurso būdu atrinktiems Jerevano aukštųjų mokyklų studentams surengtos paskaitos, kurias skaitė vietos politologai, ekspertai iš Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos bei Lenkijos ir Lietuvos ambasadoriai.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Armėnijos žmogaus teisių gynėjo institucijos gebėjimų stiprinimas vaiko teisių apsaugos srityje

LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (LR VTAKĮ)

28.102 Lt

TIKSLAS: institucinių gebėjimų stiprinimas vaiko teisių apsaugos srityje.

REZULTATAI: konsultantai iš Lietuvos teikė rekomendacijas Armėnijos žmogaus teisių gynėjo institucijai; atlikta Armėnijos žmogaus teisių gynėjo institucijos bei kitų institucijų veiklos vaiko teisių apsaugos srityje taikomų priemonių efektyvumo bei veiksmingumo analizė, įvertinti poreikiai; apmokyti 6 ekspertai.

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Administracinių gebėjimų įgyvendinti EKP Veiksmų planų uždavinius standartizacijos srityje stiprinimas (ARMĖNIJA, AZERBAIDŽANAS, GRUZIJA)

Lietuvos standartizacijos departamentas prie LR aplinkos ministerijos

95.905 Lt

TIKSLAS: sustiprinti Gruzijos, Azerbaidžano ir Armėnijos atsakingų institucijų administracinius gebėjimus standartizacijos srityje.

REZULTATAI: standartizacijos institucijos apmokytos įgyvendinti konkrečius šalių EKP Veiksmų planų įsipareigojimus, paremta jų integracija į ES standartizacijos sistemą. Apmokyti 5 Gruzijos nacionalinės standartų, techninio reguliavimo ir metrologijos agentūros ekspertai; 3 Azerbaidžano nacionalinės standartizacijos, metrologijos ir patentų agentūros ekspertai; 2 Nacionalinio standartų instituto prie Armėnijos prekybos ir ekonominės plėtros ministerijos ekspertai.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Vaiko teisių apsaugos tarnybos stiprinimas Armėnijoje (ARMĖNIJA)

United Nations Childrens' Fund (UNICEF)

362.750 Lt

TIKSLAS: sustiprinti Armėnijos vaiko teisių kontrolieriaus tarnybą, perduodant Lietuvos patirtį, įtraukiant regioninius atstovus bei vietines NVO.

REZULTATAI: visuomenė, įskaitant vaikus ir specialistus, supažindinta su JT Vaiko teisių konvencija, vaiko teisėmis. Kampanijos metu vyko mokyklų renovacija, kursai mokytojams ir tėvams, siekiant pagerinti mokymo ir bendravimo su vaikais kokybę, vaikų laisvalaikio veiklos organizavimas; surengtos diskusijos su NVO ir tarnautojais, internete ir spaudoje paskelbta straipsnių serija.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Создание передовой формы социальных технологий в неправительственном секторе Армении

Visagino bendruomenės fondas (VBF)

42.535 Lt

TIKSLAS: nevyriausybinio sektoriaus Armėnijos Lori regione stiprinimas.

REZULTATAI: prisidėta prie Lori regiono vietinės bendruomenės fondo įkūrimo.

Nr. Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslas ir rezultatai
1. Administracinių gebėjimų stiprinimas Kovos su korupcija stiprinimas Armėnijoje Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 12.178 Lt

TIKSLAS: kelti Armėnijos pareigūnų kvalifikaciją perteikiant Lietuvos patirtį.

REZULTATAI: surengti ekspertų vizitai ir konsultacijos, kurių metu pasidalinta baudžiamojo persekiojimo už korupcines veikas ir antikorupcinio sektoriaus kūrimo patirtimi.

  IŠ VISO 1   12.178 Lt