Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Žemės ūkis

Hidroponinė pašarų auginimo technologija žemės ūkiui Alžyre

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) 7 912,84 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Alžyro žemės ūkio institucijų gebėjimų stiprinimas taikant naujausias žemės ūkio technologijas, galinčias padėti spręsti socio-ekonomines problemas Alžyre, Lietuvos gerosios praktikos perdavimas, kontaktų su Alžyru stiprinimas.

REZULTATAI:

  • Parengta vertikalios hidroponinės žemdirbystės metodika pašarų auginimui, pritaikyta Alžyro sąlygomis, ją pasidalinta su projekto partneriais Alžyro žemės ūkio aukštosiomis mokyklomis (ENSH, ENSA), projekto partneriai supažindinti su hidroponinės technologijos ekonomine nauda; parengtos technologijos taikymas padėtų spręsti žemės resursų trūkumo problemą Alžyre, stiprinti žemės ūkio verslus, kurti darbo vietas bei didinti gyventojų apsirūpinimo maistu galimybes.
  • Užmegzti partnerystės ryšiai su ENSA ir ENSH, sukurtos prielaidos tolimesniam bendradarbiavimui, surengti teoriniai ir praktiniai seminarai/mokymai partneriams – į Lietuvą atvyko 3 projekto partnerių atstovai.