Kvietimas teikti projektų paraiškas koncepcijoms įgyvendinti