Spausdinti

Globalusis švietimas

Globalusis švietimas – tai aktyvus mokymo bei mokymosi procesas, kuriuo siekiama padėti asmeniui suprasti pasauliui kylančius iššūkius, jų priežastis, suvokti savo pasirinkimų poveikį globaliems procesams, įgalinti asmenį bei visuomenę imtis veiksmų bei aktyviai bendradarbiauti kuriant teisingesnį pasaulį, grindžiamą abipuse pagarba ir supratimu.

Globalusis švietimas prisideda prie žinojimo apie tam tikras problemas didinimo, gilesnio šių problemų konteksto supratimo, skatina žmones apmąstyti savo vaidmenį sprendžiant jas ir keisti savo požiūrį bei elgesį, motyvuoja ir įgalina aktyviai ir atsakingai veikti.

Globaliojo švietimo tikslas – ugdyti globaliojo pilietiškumo kompetencijas, kurios yra neatsiejama Lietuvos piliečio tapatybės dalis.

Globalusis švietimas grindžiamas vis didėjančia pasaulio įvykių, reiškinių ir žmonių tarpusavio sąveika ir priklausomybe. Švietimas turi ugdyti besimokančiojo gebėjimus globaliai mąstyti ir gyventi, kas įgalintų ne tik suprasti ir diskutuoti apie socialinių, politinių ir aplinkosaugos problemų sąveiką, bet ir veikti bendros pasaulio ateities vardan.

2015 m. balandžio 13 d. Vilniuje vyko pirmoji tokio pobūdžio tarptautinė konferencija „Globaliojo švietimo scenarijus: nuo sampratos iki veiksmų“, skirta globaliajam švietimui. Tai vienas iš 2015 m. Europos metų vystymuisi renginių Lietuvoje. Šios tarptautinės konferencijos tikslas – formuoti vieningą globaliojo švietimo sampratą bei stiprinti jo vaidmenį įvairiuose sistemos lygiuose. Renginio metu aptartos šios temos: globalusis švietimas Lietuvoje ir Europoje, globaliojo švietimo įgyvendinimas ir rezultatai Europoje, globaliojo švietimo sąsajos su kasdienio gyvenimo realijomis. Konferencijos metu pirmą kartą buvo pristatytas Lietuvos globaliojo švietimo koncepcijos projektas.