Spausdinti

Dvišalė parama

Lietuvos demokratinės valstybės ir rinkos ekonomikos kūrimo patirties perdavimas – pagrindinis dvišalio vystomojo bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis prioritetas ir Lietuvos, kaip donorės, stiprybė. Lietuva siekia veiksmingai dalytis reformų patirtimi su Rytų partnerystės šalimis, taip pat skleisti šią patirtį kituose transformaciją patiriančiuose regionuose. Lietuva gerai pažįsta kaimyninių Rytų valstybių politinę sistemą, ekonomikos, socialinius ir kultūrinius ypatumus, specifines problemas. Didėjant donorystės patirčiai, geriau įvertinami šių šalių poreikiai ir veiksmingiau naudojamas Lietuvos lyginamasis pranašumas prieš kitas valstybes donores. Svarbus vaidmuo plėtojant vystomojo bendradarbiavimo veiklą tenka valstybėse partnerėse akredituotoms Lietuvos diplomatinėms atstovybėms – jos pačios administruoja paramos projektus ir padeda siekti didesnio paramos veiksmingumo.

Lietuvos geografinėse vystomojo bendradarbiavimo kryptyse prioritetas teikiamas Rytų Europos regionui ir migracijos kilmės ir tranzito šalims.

Vadovaudamasi ES Rytų partnerystės politikos tikslais, Rygos viršūnių susitikimo deklaracija, atsižvelgdama į santykių su ES Rytų partnerystės šalimis patirtį ir donorystės šiose šalyse įdirbį, Lietuva pirmiausia teikia dvišalę paramą kaimyninėms valstybėms, pasirašiusioms ir įgyvendinančioms asociacijos susitarimus su ES (Ukraina, Gruzija, Moldova).

Lietuvoje demokratijos ir žmogaus teisių srityje veikia šios tarptautinės organizacijos – Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo partnerės: nevyriausybinės organizacijos „Freedom House“, „Nacionalinis demokratijos institutas“ (National Democratic Institute), „Pact Europe“, „Forum Syd“ (Švedija), SILC (Švedija), K.Adenauerio fondas (Vokietija), Tarptautinis respublikonų institutas (International Republican Institute) ir Internews (JAV). Burdama Vilniuje reziduojančią tarptautinę bendruomenę, Lietuva tampa vienu stipriausių paramos Rytų Europos demokratizacijai centrų.

Atsižvelgdama į besivystančių valstybių poreikius, Lietuvos užsienio politikos prioritetus ir įvertinusi savo galimybes, Lietuva teikia paramą ir kitoms valstybėms, įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos paramos gavėjų sąrašą.

Daugiau informacijos apie valstybes partneres ir įgyvendinamus projektus