Spausdinti

Dvišalė parama

Lietuvos demokratinės valstybės ir rinkos ekonomikos kūrimo patirties perdavimas – pagrindinis dvišalio vystomojo bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis prioritetas ir Lietuvos, kaip donorės, stiprybė. Lietuva siekia veiksmingai dalytis reformų patirtimi su Rytų partnerystės šalimis, taip pat skleisti šią patirtį kituose transformaciją patiriančiuose regionuose. Lietuva gerai susipažinusi su kaimyninių Rytų valstybių politine sistema, ekonomikos, socialiniais ir kultūriniais ypatumais, specifinėmis problemomis. Didėjant donorystės patirčiai, geriau įvertinami šių šalių poreikiai ir veiksmingiau naudojami Lietuvos lyginamieji pranašumai prieš kitas valstybes donores. Svarbus vaidmuo plėtojant vystomojo bendradarbiavimo veiklą tenka valstybėse partnerėse akredituotoms Lietuvos diplomatinėms atstovybėms - jos pačios administruoja paramos projektus ir padeda siekti didesnio paramos veiksmingumo.

Įgyvendindama Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programą, vadovaudamasi ES Rytų partnerystės politikos kelio gairėmis, patvirtintomis 2011 m. rugsėjo 30 d. ES Rytų partnerystės viršūnių susitikime Varšuvoje, atsižvelgdama į santykių su ES Rytų partnerystės šalimis patirtį ir jau įgytą donorystės šiose šalyse įdirbį, taip pat šių valstybių poreikius, Lietuva 2014–2016 metais pirmiausia teikia dvišalę paramą ES Rytų partnerystės valstybėms ir Afganistano Islamo Respublikai.

Atsižvelgdama į poreikius ir įvertinusi savo galimybes Lietuva teikia paramą ir kitoms besivystančioms valstybėms.

 

Daugiau informacijos apie valstybes partneres ir įgyvendinamus projektus