Kokių rizikų kyla dėl nesaugių IT sistemų?

Nesaugios IT sistemos gali kelti didelį pavojų organizacijoms, ypač dėl duomenų pažeidimų ir neskelbtinos informacijos praradimo. Šie pažeidimai gali atsirasti dėl įvairių veiksnių, įskaitant žmogaus klaidas, programinės įrangos pažeidžiamumą ir kibernetines atakas. Kai neskelbtina informacija pažeidžiama, tai gali sukelti rimtų pasekmių, tokių kaip tapatybės vagystė, finansinis sukčiavimas ir žala reputacijai. Be finansinių išlaidų, susijusių su duomenų pažeidimais, organizacijos taip pat gali susidurti su teisinėmis pasekmėmis ir nuobaudomis už netinkamą neskelbtinos informacijos apsaugą.

Dar viena reikšminga rizika, susijusi su nesaugiomis IT sistemomis, yra žala reputacijai ir klientų pasitikėjimui. Kai organizacijoms nepavyksta apsaugoti savo klientų asmeninės informacijos, tai gali sumažinti pasitikėjimą prekės ženklu. Šis pasitikėjimo praradimas gali turėti didelių pasekmių, įskaitant sumažėjusį klientų lojalumą, neigiamą reklamą ir sumažėjusias pajamas. Šiuolaikiniame skaitmeniniame amžiuje, kai duomenų pažeidimai vis dažnesni, klientai vis labiau suvokia saugių IT sistemų svarbą ir labiau linkę perkelti savo verslą kitur, jei jaučia, kad jų asmeninei informacijai kyla pavojus.

Dar viena reikšminga rizika, susijusi su nesaugiomis IT sistemomis, yra teisinės pasekmės ir baudos. Atsižvelgiant į duomenų pažeidimo rūšį ir sukompromituotos informacijos pobūdį, organizacijoms gali būti skirtos didelės baudos ir nuobaudos pagal duomenų apsaugos įstatymus. Pavyzdžiui, pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą už netinkamą asmens duomenų apsaugą organizacijoms gali būti skirta bauda iki 4% jų metinės pasaulinės apyvartos arba 20 mln. eurų, atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė. Šios baudos gali turėti didelės įtakos organizacijos pelnui ir sukelti ilgalaikę finansinę bei reputacijos žalą.

Nesaugių IT sistemų rizika asmenims

Nesaugios IT sistemos gali kelti didelį pavojų asmenims dėl tapatybės vagystės ir sukčiavimo. Tapatybės vagys gali naudoti įvairias taktikas, kad gautų prieigą prie asmeninės informacijos, pvz., sukčiavimo el. laiškų ar apgaulingų svetainių. Gavę šią informaciją, jie gali ją panaudoti norėdami atidaryti naujas kredito sąskaitas, įsigyti neteisėtų pirkinių ar net daryti nusikaltimus aukos vardu. Tapatybės vagystės pasekmės gali būti sunkios, įskaitant žalą kredito balams, teisines problemas ir emocinius išgyvenimus. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad IT sistemos būtų saugios, kad būtų užkirstas kelias tokiai nesąžiningai veiklai. Daugiau apie tai skaitykite mdpcloud.lt.